Mařenice

Název: Nezávislí kandidáti Mařenice / lídr kandidátky: Dagmar Novotná

Volební program

VIZE DO DALŠÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018 – 2022

Protože naše cesta za opravami kulturních památek a místních komunikací je téměř u cíle, musíme se upnout k cílům dalším, jako je například životní prostředí, bytová politika a cestovní ruch.

a) Životní prostředí: Jsou to ČOV na které bychom chtěli, když nebude jiná schůdná cesta třeba s pomocí státu, vyhlásit dotační titul s pomocí obce pro trvale bydlící. Máme za to, že v příštím volebním období by se mohlo dosáhnout velkého procenta vyčištění odpadních vod.
Další spolupráce s Povodím Ohře v opravě břehů Svitávky, kde již probíhají přípravné práce. Doufáme v pomoc občanů s vysekáváním trávy okolo cest, cestiček, zahrad a plotů, kde se nedá použít větší technika a tam kde je to ve vlastnictví soukromých osob. Nesekaná tráva nedělá obci dobrou reklamu. Je nám jasné, že populace stárne, ale přesto věříme.

V bytové politice bychom chtěli další výstavbu obecních bytů.
b) Investiční činnost: Začíná v projektové připravenosti. Např., vyprojektování nových bytů, pro podporu trvalého bydlení v obci v budově obecního úřadu. Oprava schodiště a oprava kostelní zdi v Mařenicích. Oprava hřbitova v Dolní Světlé (nebo jeho zrušení a upravení tohoto místa, tak jako v Horní Světlé). Oprava bytového fondu obce, např. přes zelenou úsporám zateplit dům č.p. 153 v Mařenicích. Dále pak oprava vodní nádrže na Horní Světlé tak, aby se mohla využívat ke koupání. Provést celkovou obnovu prostranství před Kulturním domem v Mařenicích a pokračovat v dalších dílčích opravách Kulturního domu.

c) Místní komunikace: Zde nám zbývají ještě dvě větší opravy (jedna na Horní Světlé směr Kozí farma, a jedna v Mařenicích, k Bonexu) a poté se bude vše posouvat běžnými opravami.
U mostů zbývá opravit ještě most u Senohrábků v Mařeničkách, který se v tomto volebním období, již nestihl pro náročnost opravy mostu přes Pilu.
Dále např. v Mařeničkách opravit propustek k bývalým Jankechům. Na Horní Světlé dva propustky na MK k bývalé kozí farmě.

d) Kultura a sport: Pokračovat v dosavadní kulturní činnosti v rámci možností, jelikož je to stále těžší, pro nedostatek produktivních občanů v obci. Ve spolupráci DMO lužické a Žitavské hory, z.s. rozvíjet cestovní ruch v našich obcích. Nadále pomáhat spolkům, které má v evidenci obecní úřad a které vykazují kulturní a společenskou činnost na katastru obce pro širokou veřejnost. Dokončit úpravu okolí kaple na Kalvárii, vybavit vnitřní prostory kaple pro akce jako jsou svatby a pod.
Nepolevovat ve snaze o výstavbu rozhledny na kopci Kalvárie v Mařenicích.

e) Služby usnadňující život v obci: Tady bychom chtěli za každou cenu udržet v obci poštovní úřad a dostatečnou dopravní obslužnost. To znamená ve spolupráci s krajským úřadem vyhovět novým předpisům o modernizaci autobusových zastávkách. Vytvoření dohody s Českou poštou o ponechání poštovních služeb v obci, která bude vyhovující pro obě strany.
Pokračovat v rámci DSON (dobrovolný svazek obcí novoborska) a ORP Nový Bor v rozšiřování sociálních služeb pro naše občany. Ač řešení sociálních věcí, není v kompetenci malých obcí a řeší je v přenesené působnosti město Cvikov a ORP Nový Bor, přesto bychom chtěli dle možností, v tomto být nápomocni

PRIORITA – MEZILDSKÉ VZTAHY: Přesto, že toto bylo již v našem minulém předvolebním záměru a nezdařilo se dle našich představ, budeme v tom pokračovat. Tuto naši vizi bychom chtěli uvést v život co nejdříve, abychom mohli přihlásit Mařenice do soutěže o vesnici roku. Toto nám bylo odepřeno v minulosti neustálým podáváním trestních oznámení na vedení obce.


Co se nám nepodařilo v minulém volebním období, ač to bylo v našem programu:
Nepodařil se opravit druhý most v Mařeničkách pro složitou opravu mostu přes Pilu. Zvětšit parkoviště v Dolní Světlé, toto odmítli tamní obyvatelé. Nezrealizovala se cesta k Bartůňkům pro nesouhlas s orgánem zastupujícím protipovodňová opatření. Nepodařil se uvést v život dotační titul na výstavbu ČOV z MŽP, pro jeho nesplnitelné podmínky. Nedaří se přesvědčit majitele pozemků o úklid černých skládek.

Co se podařilo nad rámec volebního programu:
Podařila se oprava budovy č.p.144 v Dolní Světlé, kde vznikly 4 bytové jednotky. Podařilo se pokračovat v obnově břehů Svitávky. Oprava propustku k Petrově boudě a komunikace souběžně s hlavní sinicí od Chaty Kašpárek po Chatu Lužanka na Horní Světlé. Opravila se komunikace přes Pilu až k hlavní silnici v Mařeničkách. Komunikace od obecního úřadu, kolem Tří lip až k Šafaříkům. Komunikace k Lesovně v Mařenicích, která navazuje na opravu Svitávky u Dunků. Obec vybudovala dvě vrtné studny u trvale bydlících občanů v Mařeničkách. Podařila se realizace dětského hřiště na pozemku u OÚ v Mařenicích. Oprava kaple v Dolní Světlé
Obec byla vyhlášena skokanem roku ve sběru tříděného odpadu, finance, které obdržela, použila na úpravu hnízd na daný odpad. Dále byla obec oceněna „Cenou odborné poroty“ za opravu kaple na Kalvárii, tu si zástupci obce převzali při vyhlášení vítězů v Praze na Vyšehradě. Tolik asi v kostce o našich představách do dalšího volebního období.

Kandidátka

 1. Dagmar Novotná, důchodce
 2. Tomáš Novák, vedoucí prodejny
 3. Kamil Franěk, zaměstnanec
 4. Renata Hrochová, vychovatelka
 5. Pavlína Šolínová, malířka skla
 6. Jitka Petrášková, podnikatelka
 7. Petr Tlustý, důchodce
 8. Jiří Pokorný, zaměstnanec
 9. Jindřich Paul, poštovní doručovatel
 10. Pavla Jordová, kadeřnice
 11. Jaroslava Jorová, úřednice
 12. Marcela Kratochvílová, zaměstnanec
 13. Zdeňka Stébelská, důchodce