kandidát SLK Jaromír Dvořák

Jaromír Dvořák

Novoborským zastupitelem je již od roku 2006, starostou od roku 2010. Předtím pracoval jako středoškolský učitel. Ví, jak důležitá je pro město systematická práce ve prospěch občanů, firem a živnostníků ve městě, a to napříč všemi generacemi. V té chce pokračovat. Jako svou výhodu vidí, že se s kolegy umí připravit na čerpání dotací evropských, ze státního rozpočtu i Libereckého kraje.

 • Je pyšný zejména na rekonstrukci středu města s náměstím a dostavbu smuteční síně, opravy komunikací a nová parkoviště a revita- lizaci některých sídlišť

 • Podařilo se mu zajistit dostatek míst pro děti v mateřských a základních školách, přibyly nové učebny

 • Větší podpora příspěvkových a neziskových organizací, zejména těch, které se zabývají sociálními službami pro nemocné a seniory, zlepšila postavení těchto obyvatel

 • Může se pochlubit zateplením požární zbrojnice a zajištěním nové techniky a vybavení JSDH

 • Pod jeho vedením získalo město zpět historickou sbírku skla

 • Plánuje výstavbu nových bytů pro začínající páry a seniory

 • K prioritám patří zimní plocha v Kalinovce a „modrá“ voda na koupališti

 • Má v plánu zateplení, nová okna a střechu na škole v Arnultovicích, změny dispozic u MŠ, revitalizaci sídlišť Husova-Jiráskova a Západ a generální opravu kina

 • Protože populace stárne, chce podpořit terénními službami soběstačnost seniorů a podpořit rozvoj potřebných sociálních a zdravot- ních služeb pro ně

 • Chce připravit k zasíťování a prodeji stavební parcely pro nové rodinné domy

 • Bezpečnost občanů Nového Boru zvýší dalším rozvojem městské policie, kamerového systému a spoluprací s Policií ČR

 • Chce cyklostezkou Nový Bor – Horní Pihel – Česká Lípa spojit největší města regionu

 • Bezpečnost chodců zlepší výstavbou chodníku k velkoobchodům Penny a Kaufland

 • Bude se i nadále snažit o dohodu s majiteli nemovitostí, které hyzdí tvář města a ohrožují obyvatele (restaurace Pošta, vila Stehlík, továrna Zahn, Delta)

 • Dalším rozvojem akce „Sklo v ulicích“ chce do Nového Boru přilákat návštěvníky