kandidát SLK Jan Sviták

Jan Sviták

Za vesnici se vyplatí bojovat

Obec, v které starostuje Jan Sviták, je malá. Přesto žije hodně košatě – hraje se v ní divadlo, pořádají se turistické vycházky a dokonce byla v roce 2016 vyhlášena Vesnicí roku Libereckého kraje. Jak se to v Prysku povedlo?

Kolik práce je za tímto vítězstvím?

Účast v soutěži byl dlouhodobý proces. Nejprve bylo třeba vesnici stabilizovat, stmelit místní, chalupáře a sympatizanty obce a dokončit alespoň základní investiční akce. Pak jsme teprve mohli pomýšlet na účast v soutěži. Přihlášku jsme podávali až v okamžiku, kdy jsme se domnívali, že naše obec může uspět. Dá se tedy říci, že celý proces trval čtyři volební období.

Co považujete pro život a zdárný rozvoj obce za klíčové?

Osobně nepovažuji za nejdůležitější realizaci mnoha investičních akcí a zvelebování majetku obce. Klíčové je podle mě přesvědčit občany o tom, že za jejich vesnici se vyplatí bojovat a společně pro ni pracovat. Udržet jednotlivé skupiny ve vzájemné soudržnosti je leckdy nadlidský úkol, ale velmi tomu pomáhají společně realizované cíle a záměry.

Co je na práci starosty nejtěžší?

Obtížné je smířit se s myšlenkou, že rozhodně neplatí pravidlo „budu na všechny hodný a oni mi to stejnou měrou oplatí“.

Jaká je z vašeho pohledu spolupráce obcí s vedením kraje?

Díky tomu, že vedení kraje přímo vzešlo z obecních a městských zastupitelstev, je z mého pohledu spolupráce více než dobrá. V posledních dvou volebních obdobích je možno zaznamenat markantní posun k lepšímu.

Jaké máte cíle a vize pro příští období?

Chtěl bych pokračovat v nastoleném trendu. Zapojit co možná nejvíce Pryskováků do života obce. Klást důraz na komunitní život, zakotvit obec v rámci nové turistické destinace Lužické hory a Svazku obcí Novoborska a snažit se, aby byl Prysk i nadále hybatelem dění v našem regionu.