kandidát SLK Tomáš Levinský

Tomáš Levinský

Starostou města je od roku 2014, předtím pracoval jako policista. Kandiduje, protože ho starostování naplňuje a za jeho vedení se v obci mnohé povedlo a další zajímavé projekty má připravené.

  • Je rád, že se podařilo dokončit sportovní areál, vykoupit a následně zbourat dům v Lužické ulici a zvelebit západní část náměstí a místní památníky
  • Chce snížit náklady na spotřebu energií s využitím alternativních zdrojů energie, snížením počtu starých kotlů na tuhá paliva v městských bytech, rozšířením plynofikace, snížením objemu komunálního odpadu a zvýšením objemu tříděného odpadu
  • Plánuje posílení a rozšíření dopravní infrastruktury
  • Cítí potřebu provést mnoho opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů a dále opatření ke snížení dopravy přes centrum města
  • Má za cíl zvýšit prestiž místní základní školy například podporou školních projektů, zlepšením prostředí školních tříd či doplněním pomůcek moderního vzdělávání
  • Bude usilovat o zřízení místa pro dobíjení elektromobilů