kandidát SLK Jiří Ulvr

Mgr. Jiří Ulvr

Starostou obce Studenec je od roku 2006, předtím působil jako prodejní zástupce firmy Aries. I přes rostoucí byrokracii jej práce starosty naplňuje a těší se na další výzvy.

  • Podařilo se zrekonstruovat zdravotní středisko a postavit nový Domov pro seniory
  • Je pyšný na vybudování téměř kompletní sítě chodníků a veřejného osvětlení
  • Připravuje budoucí přístavbu základní školy
  • Prioritou se stává otázka další existence studeneckého zámku. Pokusí se hledat vhodné investory a v případě neúspěchu připravit projekt využití objektu zámku ve vlastnictví obce pro Studenec a jeho okolí
  • Bude nadále podporovat spolkové, sportovní, kulturní a volnočasové činnosti i vlastní kulturně-společenské akce pořádat