kandidát SLK Tomáš Hocke

Tomáš Hocke

V Turnově jsou vidět změny a splněné sliby

Starosta a skaut Tomáš Hocke má své město rád

Od roku 2013 je starostou Turnova a jsou za ním vidět výsledky – město se otevřelo občanům, kteří mohou například sledovat on-line přenosy ze zastupitelstva nebo se účastnit pravidelného setkání starosty s obyvateli jednotlivých čtvrtí. Ze stavitelských projektů je za ním třeba vybudování koupaliště a zimního stadionu v Maškově zahradě.

Jaké jsou vaše další úpěchy z uplynulého období, abychom nevynechali nic důležitého...?

Z nehmotných věcí bych ještě zmínil srozumitelné zápisy ze zastupitelstva, participativní rozpočet na Můj projekt pro Turnov či kampaň Vlajka pro republiku, vlajka pro Masaryka. Ze staveb mě těší například rekonstrukce dětského hřiště v parku U Letního kina, rekonstrukce Metelkových sadů a mnoha chodníků a komunikací. Určitě mám radost ze stavby Nové radnice, dařilo se nám také umisťování soch do veřejného prostoru.

Nejste už unavený? Proč by měli voliči dát hlas právě vám?

Snažím se své sliby plnit v běžném koloběhu města, snažím se ke všem problémům přistupovat spravedlivě. Ano, jsou chvíle, kdy jsem velmi unaven, ale pak jsou i okamžiky, když se něco vydaří, z kterých čerpám novou energii k další práci.

Co je na práci starosty nejtěžší?

Obecně šířená nespokojenost, bez zjevné příčiny, malá míra tolerance některých Turnováků k sobě navzájem. Mrzí mě také malé zapojení lidí do správy věcí veřejných a štvou mě někdy velmi zdlouhavé postupy při řešení na- příklad veřejných zakázek, které si systém vynucuje.

Co vás původně přivedlo k působení ve veřejné sféře?

Chtěl jsem zkusit něco nového, zkusit měnit věci okolo sebe. Mám rád Turnov a lidi v něm bydlící.

Kam chcete dovést vaše město, jaký je váš konečný cíl?

Mám na to s kolegy takové heslo: Turnov – město, kde chceme žít! Cíl není konkrétní. Je to město, které dokáže naplňovat přání a sny svých obyvatel, tak, aby se každý od nás hrdě přihlásil k našemu městu. Město, které dokáže inspirovat a chtějí tam bydlet lidé i odjinud. Již mnoho bylo v minulosti vykonáno především díky bohaté spolkové činnosti a ještě je i nějaký ten kus cesty před námi.

Jak vnímáte roli města ve vztahu k občanům?

Město je především servisní organizací, ale mělo by i udávat určitý společenský tón. Rovněž by mělo své občany inspirovat a probouzet touhu dělat něco nezištně pro své sousedy.

Jaké problémy Turnov nyní trápí, abyste je v případě volebního úspěchu řešil?

Vidím potřebu obchvatu Turnova s navázáním komunikací na Jičín a Semily, což vyžaduje jednání s ŘSD, poslanci a vládou. Problematické je parkování v centru města, rád bych proto zahájil projekční přípravu parkovacího domu či dalších parkovacích kapacit. Řešení nového bydlení vidím v nákupu vhodných lokalit a v přípravě inženýrských sítí.