kandidát SLK Lukáš Pohanka

Lukáš Pohanka

Od založení je členem hnutí SLK, je členem výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje a od roku 2008 je starostou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou. Na vysoké škole studuje obor politologie.

  • Je pyšný na novou mateřskou školu na Nové Rudě, Kulturní centrum Vratislavice 101010, Sportovní areál Na Rozcestí, Park Nové Vratislavice, hřiště pro děti, fitpark pro seniory, zvýhodněnou přepravu pro seniory Vratislavice Expres, lesopark nad zámeckým parkem a u domova důchodců a další zvelebování Vratislavic
  • Chce zmodernizovat koupaliště Sluníčko a vybudovat novou vratislavickou knihovnu a spolkové centrum
  • Plánuje rozšíření služeb na sídlišti Nové Vratislavice a zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily
  • Zasadí se o podporu třídění odpadů včetně kontejnerů na bioodpad
  • Chystá rozšiřování parků, lesoparku a sportovních hřišť