kandidát SLK Lucie Vaverková Strnádková

Mgr. Lucie Vaverková Strnádková

Původním povoláním právnička je starostkou od roku 2014. Čtyřleté období je pro ni příliš krátké na dokončení všeho, co se s kolegy zastupiteli rozhodli udělat. Proto kandiduje znovu.

  • Je pyšná, že se podařilo probudit město k životu a nastartovat léta zanedbávané investice do infrastruktury, volnočasových aktivit, památek a turistického ruchu
  • Plánuje pokračovat například v opravách cest, vylepšování vzhledu městského parku či náměstí anebo rekonstrukci městských objektů.
  • Chce posílit zásobování města pitnou vodou a udržet v rukou města správu městského vodovodu i kanalizačního systému