2022

V komunálních volbách v roce 2022 SLK získalo celkem 84 obecních zastupitelů a 12 zastupitelů městských částí.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.