kandidát SLK Bc. Lena Mlejnková

Bc. Lena Mlejnková

4
45 let, Semily
starostka Semil, krajská zastupitelka
Starostové pro Liberecký kraj

Narodila jsem se v Semilech a až na 4 roky studií na střední průmyslové škole chemické v Pardubicích zde žiji celý život. V roce 2017 jsem dokončila studia na vysoké škole obor Veřejná správa. Od roku 2006 jsem členem zastupitelstva v Semilech a od roku 2010 nejdříve místostarostka a poté starostka. Mám tu čest být ve vedení Semil již 10 let a snažím se co nejlépe pracovat pro své město a také kraj. Zastupitelem Libereckého kraje jsem od roku 2012. Pracuji také jako předsedkyně klubu Starostů pro liberecký kraj. Jsem vdaná a mám dvě děti, dvojčata 16 let. Také jednoho kocoura a pejska.

Co dělám ve volném čase? Věnuji se rodině, baví mě procházky s pejskem, jízda na motorce a už víc než 20 let jsem dobrovolnou hasičkou. Velmi ráda čtu knížky s dobrým koncem a poznávám náš kraj při výletech a setkáních s lidmi.

Věřím, že se nám podařilo v Semilech odvést s kolegy z Volby pro Semily kus práce a prokázali jsme tak, že máme naše město rádi a pracujeme pro něj s veškerým elánem a energií. Mezi důležité a již realizované projekty jistě patří výstavba provizorní školky a budoucí ZUŠ, protože školství považuji za zásadní pro kvalitní život ve městě. Zázemí na Ostrově a revitalizace náhonu změnili úplně tvář toho krásného místa, které se stalo krásným koutem Semil, kde se lidí potkávají, děti si hrají na hřišti a mohou si u toho dát něco dobrého z chráněné kavárny Bistra Tulipán. V současné době probíhá výstavba nové mateřské školy, na kterou se nám podařilo získat dotace a projektujeme nový dopravní terminál a nové dva mosty přes Jizeru. Revitalizace sídlišť, nové chodníky a silnice, autobusové zastávky, zkrátka se snažíme změnit tvář našeho msta na město pro všechny generace s kvalitním bydlením a službami. Projektů a oprav bych mohla jmenovat mnoho, protože se nám podařilo jen za poslední 4 roky do města nainvestovat stovky milionů korun a mnoho projektů úzce souvisí s Libereckým krajem. Díky kraji se u nás opravilo mnoho komunikací, za zásadní považuji výstavbu okružních křižovatek a opravu silnice na Podbozkov. Liberecký kraj projektuje nový hlavní most přes Jizeru a postupně se věnujeme i opravám škol a připravujeme zásadní propojení naší nemocnice s Libereckým krajem. Toto propojení nám přinese nejenom prostředky na investice, ale také možnost řešit kvalitní zdravotní péči v celém kraji. Město a kraj nejsou jen domy a silnice, ale také lidé, kteří v něm žijí a proto si nesmírně vážím toho, že naše město je bohaté na spolkovou činnost a snažíme se jí podporovat a stejně tak kraj například v oblasti hasičského vybavení, nebo projektů blízkých přírodě.

Proč kandiduji:

Do zastupitelstva Libereckého kraje kandiduji, protože věřím, že naše zkušenosti a práce kraji prospěla a může nás i nadále posouvat dál. Mou vizí je spolupráce s obcemi a městy, podpora kraje jako partnera a fungující kraj ve všech oblastech od zdravotnictví přes sociální oblasti, školy až po hasiče a spolky. Starostové pro Liberecký kraj je skvělá parta lidí. Když máme na cokoli rozdílné názory, prodiskutujeme svoje pohledy a vždy hledáme tu nejlepší cestu, jak řešit problémy našeho kraje. Starostové prokázali své zkušenosti a pracovitost ve svých městech a obcích, starají se o drobné každodenní úkoly, jako je sekání trávy a opravy majetku až po ty náročné jako jsou investice.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.