kandidát SLK Eva Zbrojová

Eva Zbrojová

9
57 let, Harrachov
vedoucí komunitní pracovník, bývalá starostka Harrachova v letech 2010 - 2019
bez politické příslušnosti

Pocházím z Velkých Hamrů a zanedlouho to bude čtyřicet let, po které žiji v Harrachově.

Vystudovala jsem Gymnázium v Tanvaldu a mým velkým snem bylo studovat práva. Namísto studia práv jsem potkala svého muže a odstěhovala se za ním do jeho rodného města, Harrachova. Společně jsme vychovali dvě dnes již dospělé dcery.

Ihned v roce 1989 jsem se pustila do soukromého podnikání a bezmála dvacet let provozovala se svojí společnicí cestovní agenturu, později i dvě informační centra v Harrachově.

Vždy jsem se zajímala o veřejné dění. I proto jsem kandidovala do Zastupitelstva Města Harrachov a po dlouhých 21 let jsem byla jeho členkou. Od roku 2010 do konce roku 2019 jsem měla tu čest působit v Harrachově ve funkci starostky města. Nebylo to vůbec lehké období, město jsem přebírala s hrozbou stomilionového dluhu a pod exekucí. Přesto se za dobu mého starostování povedlo dotáhnout do zdárného konce spoustu věcí. V roce 2010 hrozilo, že bude uzavřena školní jídelna, protože nesplňovala základní hygienické požadavky. Tuto hrozbu se podařilo rychlým zásahem v podobě nutné rekonstrukce odvrátit. V tomto období byl Harrachov jednou z mála obcí, které neměly zateplená svá školská zařízení, i to se nám podařilo napravit. Vybudovali jsme hřiště u školy, vybavili školní kuchyň potřebným vybavením. Zrekonstruovali jsme zhruba 2/3 veřejného osvětlení, po třiceti letech opravili komunikaci na Klondajku vč. vodovodních přípojek a kanalizace. Zrekonstruovali jsme další místní komunikace, po 21 letech jsme schválili nový územní plán. Opravili jsme márnici a hřbitovní zeď. Sportující mládeži jsme po mnoha letech pořídili důstojné zázemí, zároveň jsme sportovcům do 18-ti let na jejich činnost přispívali zhruba půl milionu korun ročně. Na úpravu běžeckých tratí jsme pořídili sněžnou rolbu. Zateplili jsme bytový dům na sídlišti Naplaveniny, opravili budovu kina. V Harrachově vznikl Pump track, workoutové hřiště na Kamlu i venkovní posilovna u základní školy. Z velké části se podařilo zrekonstruovat rybníčky, které založil hrabě Harrach a přispět tak k podpoře zadržení vody v krajině a zvelebení lokality určené k odpočinku a vycházkám. Opravili jsme sochu sv. Jana Nepomuckého v Anenském údolí. Hrdá jsem na dům s 21 byty zvláštního určení vzniklý z bývalé ISŠL, což byla jedenatřicetimilionová investice. Ve městě se čtyřicetimilionovým rozpočtem se nejedná o zanedbatelnou částku. Jsem ráda, že se tuto akci podařilo dotáhnout do úspěšného konce, přestože tehdejší opoziční zastupitelé udělali maximum proto, aby toto dílo vůbec nevzniklo. Po mnoha letech se podařilo znovuobnovit jedinečnou akci Příjezd Krakonoše, zároveň vznikly i akce nové – Svatoanenské dřevosochání, promítání filmů v nově vzniklém Parku Jana Nepomuka hraběte Harracha. Nesmím však zapomenout ani na modřínovou stovku, která byla dosázená ve spolupráci se Správou KRNAP ke stému výročí vzniku republiky. Technicky jsme plně vybavili městskou údržbu a také místní hasiče.

Byla by ještě spousta z věcí, které se za devět let mého starostování v Harrachově povedly.

Ve spolupráci s Libereckým krajem se podařilo opravit most přes Milmici, zrekonstruovat krajskou komunikaci na Mýtiny a obchvat Harrachova. LK také opravil zřícenou opěrnou zeď do Mumlavy u autobusového nádraží. Tyto rekonstrukce stály LK přes 70 milionů korun. S Libereckým krajem probíhají průběžně jednání o rekonstrukci jedinečného skokanského areálu v Harrachově. Bylo by skvělé, kdyby se tento záměr podařil a mohly probíhat společné sportovní podniky s polskou stranou.

V komunálních volbách v roce 2018 Starostové pro Liberecký kraj v Harrachově získali 7 z patnácti mandátů v zastupitelstvu. Bohužel již od samého začátku při sestavování koalice bylo zřejmé, že není vůle ke spolupráci a vznikla velmi křehká koalice s převahou jednoho hlasu. Stále se stupňující nevybíravé útoky a pokusy o dehonestaci mé osoby vyvrcholily v prosinci 2019, kdy jedna z „našich“ zastupitelek bez jediného slova zdůvodnění přeběhla k opozici a naše koalice se rozpadla. Po negativních zkušenostech s ostatními kolegy zastupiteli se zastupitelé za SLK i jejich náhradníci vzdali svých mandátů.

V současné době pracuji v sociální oblasti. Tato práce je mi velmi blízká a věnuji se jí prakticky po celý život.

Proč kandiduji v krajských volbách

Po mnoha letech v zastupitelstvu města, ale hlavně po devíti letech ve funkci starostky města jsem si plně vědoma, že není možné, aby obec fungovala bez vazby na kraj. Jsem přesvědčená, že díky svým dlouholetým zkušenostem zastupitelky a starostky města mohu přinést mnoho pozitivního i našemu kraji. Jsem připravena pracovat ve prospěch vás všech se stejným nasazením, jako jsem pracovala pro „své“ Harrachováky.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.