kandidát SLK Gustav Pilz

Gustav Pilz

43
59 let, Svojkov
starosta Svojkova – Vesnice roku Libereckého kraje 2019
bez politické příslušnosti

Vyučil jsem se seřizovačem textilních strojů. V roce 1983 jsem se přestěhoval ze Smržovky do obce Svojkov, kde jsem byl velmi hezky přijat mezi místní občany a až do roku 1994 jsem pracoval ve svojkovských ovocných sadech. V roce 1995 jsem začal podnikat v ovocnářství. V roce 1998 jsem byl zvolen do zastupitelstva obce. Po 10 letech činnosti jsem byl zvolen starostou.

Během mých čtyř volebních období byla společně se zastupitelstvem realizována komplexní renovace obce.

Občanská vybavenost byla posílena rozšířením a rekonstrukcí stávajícího veřejného osvětlení, prodloužením vodovodního řadu a posilovacích šachet, postupnou renovací místních komunikací s asfaltovým povrchem, výstavbou chodníku, instalací protipovodňového systému, rekonstrukcí obecních bytů, renovací zastávek veřejné dopravy, zajištěním služeb CZECH POINT.

Proběhla komplexní oprava budovy obecního úřadu (výměna oken, nová fasáda, zateplení, oprava interiérů)

Z fondů EU bylo vybudováno venkovní sportoviště, obec se finančně podílí na budování cyklistického pumptracku a in-line dráhy. Z dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj bylo vybudováno dětské a workoutové hřiště.

Zrestaurování kulturních památek obce probíhalo za dotační podpory Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva obrany, Krajského úřadu Libereckého kraje, LAG Podralsko, SZIF, Lesů ČR, s.p. Byla uskutečněna generální oprava kaple sv. Václava, zrestaurování drobných sakrálních památek, pomníku válečných hrdinů, křížové cesty a turistické stezky k Modlivému dolu a k zřícenině hradu, realizace železné repliky zámecké brány a oplocení zámeckého parku.

V roce 2008-9 se obci podařilo získat od Ministerstva kultury a ÚPZS areál zámeckého parku a příslušejících budov. Na rekultivaci parku v roce 2012 navazovala rekonstrukce interiérů stavebních objektů pro účely společensko-kulturních akcí, která trvala do roku 2014. Rekonstruovaný areál umožňuje organizování charitativních, sportovních, kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost. V současné době probíhá renovace fasády objektu za finanční podpory MMR získané výhrou v soutěži Obec Libereckého kraje roku 2019.

Proč jdu do voleb?

Protože to dělám rád. Rád bych podpořil rozvoj obcí srovnatelné velikosti, například v oblasti sociálních služeb, kulturních tradic libereckého venkova, v činnosti dobrovolných a zájmových spolků.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.