kandidát SLK Ing. Eva Burešová

Ing. Eva Burešová

25
42 let, Doksy
starostka Doks, krajská zastupitelka, místopředsedkyně Svazku obcí Máchův kraj
Starostové pro Liberecký kraj

Vzdělání: inženýrské studium UJEP Ústí nad Labem, obor strojírenské technologie

Předchozí zaměstnání: projektová manažerka OSVČ a Město Doksy; ředitelka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero

Proč kandiduji za SLK?

Jak již název napovídá, hnutí se skládá ze starostů a starostek našeho regionu. Jedná se tedy o lidi, kteří mi jsou svým smýšlením velmi blízcí. Kteří mají profesní obdobné starosti i radosti. Vzájemně se radíme a motivujeme. Většinou se jedná o osobnosti, kterých si vážím, jak po pracovní, tak osobní stránce.

Za 10 let ve vedení města mám radost z mnoha projektů, ať malých či velkých. Díky úspěšnému získávání dotací především z Evropské unie jsme zhodnotili majetek města, ať již bytové domy, tak především veřejné budovy – obě mateřské školy, základní školu, školní jídelnu, ale také prostory pro volný čas atletický ovál a multifunkční sportoviště, vybudovali několik dětských hřišť, revitalizovali téměř všechny parky, vysázeli mnoho stromů, keřů a květin. V současné době realizujeme přístavbu mateřské školy a budujeme komunitní centrum.

Jsem ráda, že v zastupitelstvu města také opakovaně nalézáme schodu v podpoře sportu, kulturní a spolkové činnosti.

Z pozice krajské zastupitelky mě nejvíce těší podpora modernizací krajských nemocnic, vč. té českolipské a velkého rozsahu rekonstrukce komunikací.

Asi největším a nejdiskutovanějším projektem bylo převzetí zámku od kraje na město a závazek v darovací smlouvě, uvést zámek do deseti let „do života“. Toto se městu Doksy podařilo v pouhých pěti letech, kdy jsme díky dotacím především z Evropské unie, schopným a pracovitým kolegům na úřadu a podpoře místních občanů na zámku vybudovali moderně historický prohlídkový okruh, muzeum Čtyřlístku, turistické informační centrum a městskou knihovnu. Jsem ráda, že i zastupitelé Libereckého kraje tenkrát měli odvahu tento velký projekt našemu městu svěřit.

Spolupráce kraj – obce:

Kraj je pro obce velmi významný, stejně jako obce pro kraj. A proto jsem ráda, že starostové jsou díky SLK součástí kraje a podílí se na jeho řízení. Většina oblastí řízena krajem jsou totožné s řízením obcí, jen se jedná o větší územní celek a širší dopad. Za vlády SLK se komunikace se starosty jednotlivých obcí a měst velmi zlepšila, nejenom na politické úrovni, ale i mezi úředníky úřadu a kraje. Kraj vyzývá a plánuje s obci společné projekty, e-aukce, semináře, strategie apod. Vždyť kraj bez obcí by byl pouhou skořápkou.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.