kandidát SLK Ing. Jan Sviták

Ing. Jan Sviták

3
46 let, Prysk
náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, starosta Prysku
Starostové pro Liberecký kraj

Po letech profesionálního motoristického sportování jsem se v roce 2002 rozhodl kandidovat do zastupitelstva obce Prysk. Následně jsem se stal nejmladším starostou v Libereckém kraji a od té doby se s Preškaváky snažím o zvelebení nejen „naší“ obce, ale i území Svazku obcí Novoborska, jehož jsem doposud předsedou. S Pryskem se nám díky perfektní spolupráci občanů, obce a rekreantů povedlo získat titul Vesnice roku Libereckého kraje 2016 a druhé místo v celostátním kole soutěže. Společně se starosty z okolí jsme založili destinaci cestovního ruchu Lužické a Žitavské hory, které taktéž v současné době předsedám a snažím se o její udržitelný rozvoj. V roce 2016 jsem byl zvolen do zastupitelstva Libereckého kraje a od února 2019 vykonávám funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje pro dopravu, investice a veřejné zakázky. V roce 2018 jsem obhájil po páté post starosty obce Prysk a získal titul Nejlepší starosta volebního období 2014 – 2018 České republiky.

Záliba v četbě, psaní nebo spíše vypisování se z pocitů, vjemů a myšlenkových pochodů mě provází celým mým životem, a jak v dobách působení na obci, tak i v rámci Libereckého kraje cítím nejen potřebu sdělovat potřebné informace, ale i vyjadřovat své názory a komentáře k aktuálnímu dění.

Velkým a nedostižným vzorem je pro mě prezident, dramatik a obrovská osobnost Václav Havel. Možná i proto, že byl i přes všechny svoje nedostatky někým, koho by naše země právě nyní hodně potřebovala. Jeho kombinace lidskosti, vzdělání, schopnosti psaní nádherných textů, umění projevování empatie a skrze to i nezpochybnitelná služba všem ve svém okolí, potažmo své zemi je přesně to, čeho jsem chtěl vždy dosáhnout.

Proč kandiduji:

Liberecký kraj je institucí, která má sloužit všem občanům v území. Díky letitým pracovním zkušenostem v obci a každodennímu kontaktu s místními občany znám myslím detailně jejich potřeby a jsem schopný efektivně pracovat na rozvoji našeho území.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.