kandidát SLK Ing. Jaroslav Turnhöfer

Ing. Jaroslav Turnhöfer

49
57 let, Česká Lípa
místostarosta České Lípy za Živou Lípu
SPOLEHNUTÍ – SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ

Narodil jsem se v České Lípě, ale první rok svého života jsem prožil v Kravařích u České Lípy. V roce 1964 jsem se s rodiči přestěhoval do České Lípy, kde bydlím dosud. Celé dětství jsem prožil na sídlišti Slovanka.

Protože mě bavila chemie rozhodl jsem se pro studium na Střední průmyslové škole sklářské v Novém Boru. Po ukončení studia jsem nastoupil na putování svou "sklářskou stezkou " - přes sklárnu Sklotas ve Skalici, Crystalex Nový Bor, Egermann Exbor Nový Bor, sklárnu Klárahuť Polevsko až po Ajeto Lindava. Mezitím jsem i nějaký čas pracoval jako samostatný výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu uranového průmyslu ve Stráži pod Ralskem. Současně s tím jsem dokončil studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, oženil se a pomohl stvořit dva syny. Před několika lety jsem se rozvedl a pak i podruhé oženil. Vyženil jsem i dva další syny - Lukáše 1989 a Michala 1997.

V roce 2018 jsem se stal lídrem uskupení Živá Lípa, které sdružilo celkem 5 různých subjektů, a které výrazně uspělo v komunálních volbách ve městě Česká Lípa a na základě toho jsem se stal I. místostarostou Města Česká Lípa. Svou pozornost v této pozici věnuji zejména v oblasti životního prostředí problematice odpadového hospodářství (cirkulární a zero waste systémy), zlepšování úrovně MHD ve městě, opravě komunikací, optimalizaci IT systémů a podílím se na budování Portálu občana a dalších agend.

Liberecký kraj je jedno z nejkrásnějších míst naší vlasti. Jsme krajem malým, ale v rámci ČR sehráváme důležitou roli. Sousedíme se dvěma dalšími státy (Německem a Polskem), proto je naše činnost vnímána i ze širšího hlediska a klade vysoké nároky i na mezistátní spolupráci. Mám pocit, že speciálně v našem kraji máme k sobě všichni blízko a chceme, aby se nám i naši potomkům zde dobře žilo. Navíc pocházím z oboru, který je s naším krajem již tradičně spojován- ze sklářství. Řadu let jsem pracoval v soukromém sektoru a některé z efektivních metod práce a řízení chci do jisté míry aplikovat i v práci ve veřejné správě.

Narozen:

14.3.1963 v České Lípě

Vzdělání:

  • ZŠ Slovanka Česká Lípa
  • Střední průmyslová škola sklářská v Novém Boru
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Profesní životopis:

  • Sklotas Skalice u České Lípy - kmenař a mistr kmenárny
  • Výzkumný ústav uranového průmyslu - samostatný výzkumný pracovník
  • Crystalex Nový Bor - obsluha vanového agregátu a technolog elektrického tavení
  • Egermann Exbor Nový Bor - mistr kmenárny a tavení, vedoucí provozu
  • Crystalex Nový Bor - vedoucí hutního provozu, vedoucí ruční výroby skla
  • Klárahuť Polevsko - ředitel společnosti
  • Ajeto Lindava- ředitel společnosti

Stav:

ženatý, manželka Olga Turnhöferová,
dvě děti: Marek 1987, Petr 1989

Záliby a koníčky:

Sport - zejména kopaná, basketbal, dálkové běhy, sálová kopaná, cyklistika, kolektivní sporty,hudba - hra na klarinet a saxofon, skládání hudby a textů,četba dobrodružných a detektivních románů, tanec a taneční hudba, práce s lidmi.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.