kandidát SLK Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

50
54 let, Liberec
primátor statutárního města Liberec, jednatel Euroregionu Nisa
Starostové pro Liberecký kraj

Narodil jsem se v Liberci v roce 1966. V roce 1988 jsem vystudoval obor strojírenská technologie na tehdejší Vysoké škole strojní a textilní v Liberci (dnes Technická univerzita v Liberci) a mým vysněným povoláním bylo tehdy učit na vysoké škole a věnovat se vědecké práci.

Sametová revoluce však mými sny řádně zamíchala. Protože mi věci veřejné, osud Liberce a celé společnosti nikdy nebyly lhostejné, začal jsem po dokončení vysoké školy na žádost tehdejšího primátora města Liberce Jiřího Drdy pracovat pro veřejnou správu.

Od roku 1992 je (s výjimkou let 2000 až 2004) jsem byl tajemníkem Euroregionu Nisa a věnoval se přeshraniční spolupráci se sousedním Německem a Polskem. V letech 2000 až 2004 jsem byl zvolen do prvního zastupitelstva nově vzniklého Libereckého kraje a stal jsem se i členem Rady kraje. Od roku 2018 jsem primátorem města Liberce.

Proč jdu do voleb:

Město Liberec a Liberecký kraj jsou dvě propojené nádoby. Když se daří jednomu, daří se i tomu druhému. A Libereckému kraji se pod vedením Starostů už dvě volební období skutečně daří. Společně se staráme o krajskou nemocnici, připravujeme společně libereckou náplavku u Nisy, máme společně provázanou krajskou a městskou hromadnou dopravu a pracujeme na jejím zlepšování.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.