kandidát SLK Ing. Jiří Formánek

Ing. Jiří Formánek

37
42 let, Bílý Kostel nad Nisou
starosta Bílého Kostela nad Nisou
Starostové pro Liberecký kraj

Vzděláním jsem potravinářský technolog, vystudoval jsem Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie. V letech 2001 – 2006 jsem pracoval v potravinářských provozech, naposledy jako vedoucí výroby.

V roce 2006 jsem byl zvolen ve svých dvaceti osmi letech starostou obce Bílý Kostel nad Nisou. Starostou naší krásné obce jsem dodnes.

Mám dvanáctiletého syna Jiřího.

Ve volném čase se rád věnuji přírodě, myslivosti a lovecké kynologii. Jsem mezinárodním rozhodčím pro posuzování práce a exteriéru loveckých psů.

Po celou dobu čtrnáctiletého působení ve vedení obce Bílý Kostel nad Nisou se snažím o to, aby naše vesnice byla místem, kde se dobře žije. Myslím, že se to daří. Většina obecního majetku je zrekonstruována. Zvládli jsme i za krátký čas odstranit veškeré škody po povodni 2010. Nyní pokračujeme ve výstavbě rozvojových ploch, aby se naše obec mohla příjemně rozrůstat. Nemalé úsilí vkládáme do rozvoje cyklotras Odra Nisa a Sv. Zdislavy.

Jsem členem hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které cítím jako profesní uskupení schopných lidí, kteří se snaží dělat dobré věci pro svůj domov, pro svůj kraj.

Řízení kraje pod vedením hejtmana Martina Půty je skvělé, a proto jsem plně přesvědčen, že by to tak mělo být i nadále. Je stále co dělat a zlepšovat.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.