kandidát SLK Ing. Květa Vinklátová

Ing. Květa Vinklátová

2
55 let, Liberec
členka rady Libereckého kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zastupitelka Statutárního města Liberec, podnikatelka
Starostové pro Liberecký kraj

Jako radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje pracuji čtyři roky, kromě toho jsem i majitelka regionálního nakladatelství. Kultura pro mě neznamená jen práci, ale je zásadní součástí mého života. Zajímám se o divadlo, umění, hudbu, ale také společenské a politické dění na regionální i celostátní úrovni. Ráda cestuji, poznávám nové kraje. Domácí i ty vzdálené. Mým velkým koníčkem je také zahrada. Jsem rozvedená, mám dvě dospělé děti.

Proč kandiduji:

Čtyři roky řídím rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje. Mnohé se nám podařilo, ale na mnohé jsou čtyři roky krátká doba. Chci pomoci dále zlepšovat nabídku našich muzeí, galerie a knihovny, mít vyprojektovaný centrální depozitář a začít jej stavět. Chci nadále pomáhat rekonstrukcím památek v našem kraji. A chci také pokračovat v aktivitách, které jsme rozeběhli v oblasti cestovního ruchu, včetně Křišťálového údolí.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.