kandidát SLK Ing. Leona Vránová

Ing. Leona Vránová

46
53 let, Šimonovice
starostka Šimonovic od roku 2006, vdaná, dvě děti
Starostové pro Liberecký kraj

Jsem velice ráda, že se v naší obci podařilo v poměrně krátké době nastartovat a zrealizovat projekty na podporu občanské vybavenosti a infrastruktury - např. vybudovat dětské a sportovní hřiště, opravit většinu místních komunikací a postavit páteřní stoku kanalizace včetně opravy krajské silnice.

Letos obec zahájila dlouho očekávaný projekt stavby mateřské školy pro 63 dětí, a hlavně ve spolupráci s Libereckým krajem jsme začali stavbu chodníku a rozšíření krajské silnice.

Proč kandiduji za SLK?

Hnutí SLK je mi blízké pro svoji otevřenost, vstřícnost a především ochotu řešit problémy i té nejmenší obce Libereckého kraje. Je to hnutí seskupené především z řad nás – starostů měst a obcí, kteří jsme zvyklí pomáhat řešit každodenní problémy našich občanů a často i překonávat „pekelné nástrahy české legislativy“ spojené s rostoucí byrokracií státu.

Jak funguje spolupráce obce/kraj?

Osobně jsem přesvědčená o tom, že Liberecký kraj je nyní nastartován správným směrem a je třeba mu dát šanci dotáhnout důležité projekty především ve zdravotnictví, školství i v bezpečnosti dopravy ke zdárnému konci. Proto podporuji hnutí SLK v nadcházejících krajských volbách.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.