kandidát SLK Ing. Michael Canov

Ing. Michael Canov

8
59 let, Chrastava
senátor Parlamentu ČR, starosta Chrastavy, krajský zastupitel
Starostové pro Liberecký kraj

Bylo to přesně 2. října 1984, když jsem přišel do mě tehdy zcela neznámého městečka Chrastava, zlákán nabídkou učitelského místa s bytem. Jako absolvent VŠCHT Pardubice jsem si doplnil pedagogické vzdělání a následně také získal absolvováním studia učitelství matematiky a fyziky na MFF UK v Praze kompletní aprobaci k vyučování trojboje hrůzy, jak kombinaci chemie, fyziky a matematiky nazýval s úsměvem jeden z mých kolegů. S tou jsem přešel z chrastavské základní školy na liberecké gymnázium „Jergym“.

Moje působení na gymnáziu se střetlo s mým politickým působení. Již v době sametové revoluce jsem se podílel na místním občanském fóru, na podzim roku 1994 ale vstup do komunální politiky nastal natvrdo, když jsem se stal v Chrastavě místostarostou. Následných 8 let jsem dokázal ještě učit na plný úvazek, ale poté, co jsem se stal v roce 2002 v Chrastavě starostou, již jen na úvazek částečný, který se zmenšil na naprosté minimum 2 hodin týdně, poté co jsem se stal v roce 2016 senátorem. I ty poslední 2 hodiny jsem ke své lítosti, vzhledem ke své vytíženosti, v pololetí letošního školního roku byl nucen opustit, netuše, že za měsíc vypukne koronavirová krize…

V pozici řadového krajského zastupitele se pohybuji již dvě volební období od roku 2012. Z této pozice jsem pomáhal naplňovat záměry Starostů pro Liberecký kraj ve všech oblastech, kterými se Liberecký kraj, pod vedením právě Starostů pro Liberecký kraj, zabýval. Zároveň se potvrdila užitečnost propojení s pozicí starosty, neboť pro mě, obdobně jako pro mé kolegy starosty, je při krajském působení a jejím propojením s obecní úrovní, toto neocenitelnou výhodou.

Nová dimenze mé práce pro Liberecký kraj nastala, když jsem se v roce 2016 stal senátorem za volební obvod č. 34 Liberec. Již několikrát jsem se stal vyslancem Libereckého kraje při jednáních v zákonodárných sborech. V první řadě to bylo vyjednávání v Senátu ve všech senátních klubech jménem Libereckého kraje při jeho zákonodární iniciativě, kdy se jednalo o navýšení tzv. RUDu pro obce (to se podařilo, došlo k navýšení podílu obcí z 21,4 % na 23,58 %). Dlouhodobě též probíhají nejrůznější jednání ohledně plánovaného rozšiřování a prohlubování polského povrchového hnědouhelného dolu Turów. Pokud jednání probíhají na úrovni zákonodárného sboru, tak Liberecký kraj, ve spolupráci především s panem hejtmanem a jeho náměstkem Jiřím Löffelmanem, zastupuji. Naposledy to bylo úspěšně při velmi důležitém a docela složitém jednání s příslušným výborem v Poslanecké sněmovně. A právě ve dnech, kdy píši tento medailonek, prosazuji v Senátu další zákonodárnou iniciativu Libereckého kraje na poskytnutí státního příspěvku na úhradu alespoň části koronavirových ztrát ve výši 500 Kč/ob. kraje. Jinými slovy, myslím si, že zapojení senátora do práce pro kraj přímo v Senátu může být a je pro kraj přínosem. A tak to chci činit i nadále, pokud budu do zastupitelstva Libereckého kraje zvolen i pro příští volební období.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.