kandidát SLK Ing. Petr Felkner

Ing. Petr Felkner

39
56 let, Svijany
starosta Svijan
Starostové pro Liberecký kraj

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu v Mladé Boleslavi – obor provoz automobilové dopravy v letech 1979-83, poté jsem studoval od 1983-1988 v Německu Technickou universitu v Ilmenau, obor Technická kybernetika a automatizace. Po absolvování vysoké školy jsem začal pracovat v AZNP Mladá Boleslav (nyní Škoda Auto) a šel na rok na vojenskou službu, ze které jsem se vrátil na podzim 1989. Nastoupil jsem krátce na Ministerstvo vnitra, kde jsem programoval aplikace na pasy a občanské průkazy. Záhy jsem díky znalostem jazyků pracoval od roku 1991 pro americké firmy, např. Texas Instruments, nebo IBM česká republika. Pracovně jsem byl v letech 2006-13 částečně v Německu, neboť jsem pomáhal české firmě usadit se na německém trhu a pak zase německé firmě na českém trhu. V letech 2013-17 jsem vedl divize společnosti Atos Solutions (bývalý Siemens Business Services). Celou kariéru jsem byl na manažerských postech, kde bylo mým úkolem vést lidi, realizovat obchod a starat se o ekonomiku firmy. V roce 2014 jsem se nechal napsat jako poslední na kandidátku ve volbách do zastupitelstva, a aniž bych to očekával, volby jsem vyhrál. I přesto, že jsem byl pracovně velmi vytíženým, nemohl a ani jsem nechtěl zklamat důvěru lidí, kterou mně prokázali. Zpočátku jsem byl neuvolněným starostou a místostarosta byl uvolněný. Po cca 3 letech se ukázalo, že lidé vložili důvěru do mě a dali mně najevo, že pokud se tomu nebudu věnovat naplno, nebude to ono. Rozhodl jsem se důvěru lidí nezklamat a od prázdnin roku 2017 jsem jejich uvolněným starostou naplno.

Za necelá dvě období stojí za mnou viditelná uskutečněná práce. Povedlo se nám opravdu mnoho. Vznikl chodník od obecního úřadu podél krajské silnice II/610. Dotáhli jsme výstavbu inženýrských sítí, komunikací, autobusové zastávky a veřejného osvětlení v oblasti pro stavbu 16 rodinných domků za zámkem, včetně retenčních nádrží na zachytávání dešťové vody z této oblasti. Rekonstruovali jsme několik klíčových místních a účelových komunikací tak, aby se občané mohli co nejbezpečněji pohybovat a procházet po obci. Vybudovali jsme pěší stezku na hřbitov, opravili boží muka, revitalizovali potok Příšovka a vrátili jeho tok do původního koryta, a tím významně zlepšili prostředí uvnitř intravilánu obce. Místo původního mrtvého a zapáchajícího ramene bývalého toku je nyní čistá proudící voda potoka s malými meandry. Vypracovali se pasporty komunikací, dopravních značek, veřejného osvětlení a hřbitova. Znovu se vybudovalo dětské hřiště a jedno dětské hřiště se doplnilo o velký kombinovaný herní prvek. Doplnilo se veřejné osvětlení, popřípadě i přemístilo, dle skutečných potřeb. Díky velké rekonstrukci krajské silnice II/610 se vybudovaly nové autobusové zastávky v obci a zrekonstruoval se chodník spojující obce Svijany a Příšovice. Uspěli jsme v soutěži Vesnice roku. Zrekonstruoval se interiér a opravila střecha obecní budovy, která slouží všem občanům pro nejrůznější kulturní, sociální, společenské, sportovní a soukromé akce, je zde zasedací místnost a klubovna pro malé děti a jejich kroužek Šikulů.

Proč jdu do voleb?

Chci všemi svými zkušenostmi i znalostmi pomoci mojí obci, aby z ní bylo příjemné místo pro život mých dětí, vnoučat a občanů, kteří se tu narodili, vyrůstali nebo tu žijí svůj život. Být starostou v malé obci je jako starat se o mnohačlennou rodinu. Známe se osobně, sdílíme své starosti i radosti. V obci je a bude ještě mnoho práce, kterou je potřeba připravit a zrealizovat. Jednou z mnoha je například výstavba chodníku skrz celou obec a rekonstrukce krajských silnic. Odhlučnění dálnice, vedoucí skrz obec, je také jednou z mnoha dlouholetých starostí, které je potřeba se věnovat. Práce starosty je nejen zodpovědnou, ale také neuvěřitelně různorodou činností vyžadující znalosti z mnoha oborů. Žádný den není stejným. Je to poslání, které vás musí naplňovat, jinak se to nedá dělat. Nikdy se nemůžete zavděčit všem, ale není nic hezčího, než když projíždíte nebo procházíte obcí a lidé na vás mávají a usmívají se. Tam vidíte i cítíte, že ta práce má nějaký smysl.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.