kandidát SLK Ing. Petr Matyáš

Ing. Petr Matyáš

26
44 let, Rokytnice nad Jizerou
starosta Rokytnice nad Jizerou
Starostové pro Liberecký kraj

Vystudoval jsem stavební fakultu ČVUT, obor pozemní stavby a architektura. Již během studia i po jeho ukončení jsem pracoval jako projektant. V roce 2003 jsem byl zvolen, v pouhých 27 letech, starostou tehdy nejzadluženějšího města v ČR. Dluhy se podařilo vyřešit a starostou našeho krásného města jsem dodnes.

S manželkou Janou máme dva syny, sedmiletého Ondru a desetiletého Vojtu.

Kromě rodiny je mým velkým koníčkem hasičina. Od roku 2005 jsem starostou SDH Rokytnice, předtím jsem 5 let vykonával funkci velitele jednotky.

Během mého starostování se podařilo v našem městě zrealizovat velkou spoustu potřebných akcí. Byl dobudován vodovod a kanalizace na většině území města, byly zatepleny a jsou posupně rekonstruovány budovy základní školy, školek, Domu dětí a mládeže, byla opravena většina drobných památek, byla opravena většina místních komunikací a mostů včetně dvou velkých mostů přes Jizeru, postupně je rekonstruována historická budova radnice a mnohé další. Ohromné množství práce je však stále před námi. Připravujeme přestavbu bývalé závodní jídelny na kulturní centrum, výstavbu domu pro seniory, v rámci rekonstrukce krajské komunikace výstavbu a rekonstrukci chodníků a spoustu dalších akcí.

Proč jdu do voleb:

Starostové pro Liberecký kraj v čele s hejtmanem Martinem Půtou již několikrát dokázali, že je možné řídit kraj stejně zodpovědně jako obce.

Kontinuita ve vedení kraje, které zná problémy obcí a podporuje jejich rozvoj, je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu chci svoji kandidaturou podpořit SLK a byl bych velmi rád, kdyby mohli Starostové ve vedení kraje pokračovat v práci i v dalším volebním období.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.