kandidát SLK Ing. Vladimír Boháč

Ing. Vladimír Boháč

16
69 let, Raspenava
předseda Krajské organizace České unie sportu Libereckého kraje, krajský zastupitel
bez politické příslušnosti

Narodil jsem se v r. 1951 v Liberci, ale téměř celý život žiji v Raspenavě, kde jsem také absolvoval základní školu. Po té následovalo studium na Střední průmyslové škole strojní v Liberci, které jsem zakončil v r. 1970 složením maturitní zkoušky. K dalšímu studiu jsem byl doslova přemluven svým třídním učitelem – absolvoval jsem Vysokou školu strojní a technickou v Liberci, specializaci netkané textilie a ekonomika (ukončení 1976). V témže roce jsem nastoupil na „základní vojenskou službu“ do Brna a posléze do Havlíčkova Brodu. V r. 1976 jsem se stačil ještě oženit.

Po ukončení ZVS jsem nastoupil do Elitexu Frýdlant, kde jsem se z pozice referenta ekonomiky práce, přes pozici vedoucího plánovacího oddělení, dopracoval až do pozice obchodně-ekonomického náměstka. Krátkou dobu jsem i závod, který měl přes 1.100 zaměstnanců, v pozici zastupujícího ředitele, vedl. V průběhu tohoto zaměstnání jsem absolvoval na Vysokém učení technickém v Brně postgraduální studium „řízení VHJ“.

V r. 1977 se nám narodil syn Vladimír (narozený ve stejný den a měsíc jako otec) a v r. 1979 dcera Kateřina. V té době jsme bydleli v podnikovém bytě ve Frýdlantě.

V letech 1980 – 1982 jsme svépomocí postavili rodinný dům v Raspenavě a po čtyřech letech „v paneláku“ jsme se v r. 1982 přestěhovali.

Doba po „sametové revoluci“ byla i pro mě dobou řady změn. Tou první byla volba do pozice předsedy okresní organizace ČSTV v dubnu 1990, tou druhou pak setkání se svým spolužákem z vysoké školy – Milošem Vajnerem po jeho návratu do ČR z Holandska. Do jedné z jeho firem jsem pak v r. 1992 nastoupil a pracoval zde postupně, až ve funkci obchodního ředitele. Činnosti a úkoly ve sportovní branži ale potřebovaly práci na plný úvazek, a tak jsem se v r. 1996 vydal plně na dráhu profesionálního sportovního funkcionáře.

Po novém rozdělení republiky na kraje následovalo i ve sportu nové územní členění: vedle stávajících okresních organizací vznikly i krajské články – v polovině roku 2001 jsem byl hlavním organizátorem vzniku Krajské organizace v Libereckém kraji a byl zvolen jejím, doposud jediným, předsedou. V té době jsem měl za sebou již téměř deset let práce v nejvyšším orgánu sportu v ČR – v republikovém výkonném výboru ČSTV.

V letošním roce jsem tedy oslavil 30let práce v čele sportu v okrese Liberec a v příštím roce budu slavit 20 let v čele krajské organizace.

Sportovci v rámci Libereckého kraje usilovali o zlepšení podmínek pro sport – a několikrát se snažili pod hlavičkou Unie pro sport a zdraví dostat do zastupitelstva kraje. Neustále ale chyběl onen pověstný kousek. Naplnění tohoto cíle přišlo teprve až po „námluvách“ se Starosty pro Liberecký kraj ve volbách v r. 2012. Od této chvíle se podmínky pro sport a jeho financování ze strany Libereckého kraje výrazně zlepšily a finanční podpora ze strany LK je jednou z jistot pro život velké části sportovců v kraji. Sportovci mají na LK „svůj“ Výbor pro tělovýchovu a sport, prostřednictvím něho ovlivňují rozdělování peněz do sportu – tento výbor již druhé období vedu z pozice jeho předsedy.

Z osobních zálib převládají ty, které se váží ke sportu: velice rád cestuji a miluji vysokohorskou turistiku (absolvoval jsem trek kolem Anapuren v Himalájích s nejvyšším bodem 5.416 m.n.m a trek „Santa crus“ v peruánských Andách), jezdím na kole, lyžích a více jak 35 let jsem „vodákem“. Mým sportem č. 1 je ale stolní tenis, který v Raspenavě provozuji přes 50 let. Mám rád i dobrou knihu a velice rád zajdu do divadla. V posledních třech letech jsem založil i novou tradici v Raspenavě – jsem pořadatelem a organizátorem adventních koncertů ve zdejším kostele.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.