kandidát SLK Jaroslav Kořínek

Jaroslav Kořínek

22
55 let, Desná
starosta Desné
bez politické příslušnosti

Jsem ročník 1965, pocházím z Desné, kde žiji po celou dobu se svou rodinou, mám tři syny a nyní už i čtyři vnoučata. Vystudoval jsem střední školu, studium jsem řádně ukončil složením maturitní zkoušky. V roce 1986, tedy po vojně, jsem začal pracovat v Pomocných provozech Jabloneckých skláren, nyní Desko a. s., kde jsem pracoval do doby, než jsem byl zvolen starostou města. Postupně jsem prošel různými profesemi – obsluha NC strojů, mistr, vedoucí výroby, obchodní ředitel strojní divize. Do roku 2012 jsem pracoval rovněž v zastupitelstvu i radě města jako místostarosta. Od 12. 12. 2012 jsem starostou města Desná. Kromě práce mám řadu koníčků - fotbal (dřív jsem aktivně hrál, pak nějaký čas působil jako trenér dětí), hraji tenis, rád jezdím na kole, na běžkách. Baví mě práce na chalupě a rád chodím do přírody.

Od doby mého nástupu do funkce starosty až do současnosti se podařila realizovat řada významných prací a projektů. K nejvýznamnějším patří obnova kulturního dědictví rodu Riedelů (rozsáhlý projekt rekonstrukce Riedelovy vily a Riedelovy hrobky), renovace budovy městského úřadu, podíl na revitalizaci areálu Protržené přehrady, rozsáhlé úpravy kolem vodní nádrže Souš s cílem vytvořit nové nástupní místo pro možnosti zimní i letní turistiky v Jizerských horách, obnova umělého povrchu fotbalového hřiště, nová hasičská cisterna, v současné době probíhající rekonstrukce skokanských můstků, postupné opravy městských objektů, komunikací včetně veřejného osvětlení, zajištění a úprava nových prostor pro praktického lékaře … Řada projektů probíhá a další jsou ve fázi přípravy.

Kandidovat do krajských voleb jsem se rozhodl proto, že jsem přesvědčen o tom, že současné vedení kraje pracuje dobře, plní se sliby, které byly dány. Spolupráce současného vedení kraje s obcemi funguje velmi dobře, kraj se o jejich problémy zajímá a pomáhá je řešit.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.