kandidát SLK Lukáš Pohanka

Lukáš Pohanka

28
42 let, Liberec
starosta Vratislavic nad Nisou, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
Starostové pro Liberecký kraj

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.