kandidát SLK Mgr. Josef Šimek

Mgr. Josef Šimek

23
43 let, Lomnice nad Popelkou
starosta Lomnice nad Popelkou
bez politické příslušnosti

Původním povoláním jsem učitel na základní škole, vystudoval jsem magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, sedm let jsem učil na Základní škole T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou. Od roku 2004 vyučuji literárně dramatický obor na Základní umělecké škole v Lomnici nad Popelkou. V roce 2006 jsem byl zvolen místostarostou a v roce 2014 starostou města Lomnice nad Popelkou.

Dlouhodobě jsem členem Divadelního spolku J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou, kde jsem toho času místopředsedou. Jsem ženatý, mám dvě děti. Mezi mé další koníčky patří historie a sport.

Práce pro město je a vždy bude kolektivní dílo. Proto věřím, že se nám s kolegy, i přes občasné rozdílné názory, stále daří posouvat naše město kupředu. Myslím, že každý návštěvník, ale i trvale žijící obyvatel, to vnímá a oceňuje. Za poslední roky se nám podařilo opravit Karlovské náměstí, kino, turistické informační centrum, středisko volného času, podařilo se nám zahájit opravy suterénu muzea, sídliště. V loňském roce jsme obdrželi dotaci na pokračování velké rekonstrukce v základní škole, realizujeme kompletní obnovu školního hřiště a snažíme se zlepšit i technické vybavení školy. Z hlediska bezpečnosti jsme zrealizovali kamerový systém, zrekonstruovali prostory pro Policii ČR, zpracovali digitální povodňový plán včetně výstražného systému a kompletně dokončili obměnu vozového parku našich hasičů. Pravidelně se v Libereckém kraj umisťujeme v popředí soutěží jako např. Zlatá popelnice, Historické město roku nebo Přívětivý úřad. Město jako takové by ale bez svých občanů nebylo nic. Proto významně podporujeme sportovní a kulturní aktivity občanů nejen prostřednictvím našich příspěvkových organizací, ale především prostřednictvím různých spolků, které mají v našem městě mnohaletou tradici.

Proč kandiduji?

Liberecký kraj je pro naše město významným partnerem v přípravě a realizaci rekonstrukcí komunikací, v zajišťování prostředků pro spolky a město, a třeba i zřizovatelem střední školy. Je iluzorní si myslet, že se našeho města a regionu krajská politika netýká. Starostové pro Liberecký kraj je hnutí složené z lidí, kteří již něco dokázali a mají zkušenosti. Jsem na kandidátce již podruhé a myslím, že ačkoli není vždy vztah kraje a obcí ideální, nastoupená cesta vede správným směrem a bylo by dobré v ní pokračovat.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.