kandidát SLK Mgr. Petr Tulpa

Mgr. Petr Tulpa

11
62 let, Jablonec nad Nisou
náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Starostové pro Liberecký kraj

Povoláním jsem učitel na střední škole, vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu University Palackého v Olomouci, odbornost matematika - zeměpis. V letech 1989 – 2006 jsem pracoval jako zástupce ředitele i ředitel středních škol v Jablonci nad Nisou a Liberci. V roce 2006 jsem byl zvolen na čtyřleté období starostou města Jablonce nad Nisou a následně v roce 2010 do pozice náměstka primátora pro věci humanitní. Po krajských volbách v roce 2012 jsem byl jmenován do Rady Libereckého kraje radním pro sociální věci a za dva roky i pro resort zdravotnictví. Od roku 2016 až doposud jsem vykonával funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje pro oblast školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Domnívám se, že za mou osobou stojí mnoho dobře odvedené práce. V Jablonci nad Nisou jsme připravili první komunitní plán, opravili hasičskou zbrojnici a zlepšili podmínky pro práci městské policie, postavili několik městských parků a opravili jabloneckou atletickou halu. V krajské působnosti se mně osobně i mým projektovým týmům povedlo ledacos. V sociální oblasti jsme sjednotili finanční podpory domovům seniorů celého kraje, připravili podmínky pro založení základní sítě sociálních služeb a uskutečnili první projekt v transformaci sociálního zařízení v Mařenicích, včetně přípravy dalších podobných projektů. Za velký přínos pro Liberecký kraj pokládám úspěšnou výstavbu hospice a dokončení operačního střediska záchranné služby, včetně její první zásadní obnovy vozového parku. Zahájil jsem proces vytváření systému finanční podpory investic i přístrojového vybavení v páteřních nemocnicích. V oblasti školství jsme společně s odborem založili dvě nové střední zdravotnické školy a několik úspěšných studijních oborů, dokončili problémové rekonstrukce domovů mládeže a přestěhovali do lepších prostor Gymnázium v Jilemnici. Dále jsme opravili mnoho fasád i vnitřních prostor škol a školských zařízení, byli jsme úspěšní v zateplování školských budov a v rekonstrukcích školských objektů i hřišť. Za největší úspěch považuji dokončení a realizaci center odborného vzdělávání na sedmi školách (poslední se dokončí v příštím roce), kde jsme proinvestovali několik stovek milionů korun do moderního vybavení ve vzdělávání. V oblasti sportu jsme poprvé realizovali systémový program financování sportu, vložili do podpory sportovní činnosti opět několik stovek milionů korun a podpořili několik zimních sportovních areálů. Mezi největší úspěchy lze zařadit i pravidelnou podporu olympiád dětí a mládeže a zejména samotnou organizaci Letní olympiády dětí a mládeže v Libereckém kraji v roce 2019, kterou jsme se školským odborem organizovali vlastními silami. V resortu zaměstnanosti jsme zakladatelé Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje a plnohodnotnými partnery hospodářským komorám včetně Tripartity.

Proč jdu do voleb?

Protože mě to stále baví. Plánů mám dost a rád bych ještě uskutečnil druhou etapu výstavby center odborného vzdělávání. A nejen to. Láká mě představa výstavby nové moderní liberecké zdravotní školy a hlavně další podpora sportovních zařízení u škol. Události tohoto roku mě utvrdily v tom, že je potřeba velmi výrazně posílit komunikační technologie ve školách. Také zázemí sportovních organizací není v nejlepší kondici. Myslím i na obnovu lyžařských areálů v Harrachově, Jablonci nad Nisou a Bedřichově. Je toho hodně, co stojí za to, abych zůstal v politice, i když to je práce, která nikdy nekončí. Pořád si myslím, že je lepší tvořit a budovat než jen kritizovat a nedělat nic.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.