kandidát SLK Michal Rezler

Michal Rezler

24
59 let, Malá Skála
starosta Malé Skály
Starostové pro Liberecký kraj

Po absolvování Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech, nadstavbového studia výpočetní techniky a zpracování informací v Náchodě a základní vojenské služby, jsem pracoval 21 let v Železnobrodském skle, postupně na pozicích operátor počítače, programátor a analytik. Po absolvování kurzů jsem v tomto sklářském podniku pracoval na pozici požárního a bezpečnostního technika. Na podzim roku 2010 jsem byl poprvé zvolen starostou obce Malá Skála. Funkci starosty jsem v letech 2014 a 2018 obhájil. Od roku 2016 jsem členem Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje.

Za 10 let ve funkci starosty se mi podařilo realizovat celou řadu projektů bez zadlužení obce a získat na jejich financování dotace. Za zmínku stojí obnova vyhlídkové terasy u kaple hradu Vranov, která získala v roce 2015 „Cenu sympatie občanů Libereckého kraje“, zateplení mateřské školky, vestavba druhého oddělení družiny a odborných učeben do podkroví základní školy, rekonstrukce 3 lesních cest, rekonstrukce 3 místních komunikací a všech zasažených rekonstrukcí vodovodu a stavbou kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení na LED technologii, dovybavení jednotky hasičů.

V poslední době se podařilo pořídit nový dopravní automobil pro hasiče na Malé Skále a starší dopravní automobil pro hasiče v Mukařově, vybudovat workoutové hřiště, realizovat projekty „Protipovodňová opatření“ a „Vestavba ordinací do podkroví mateřské školy“. Obec získala zpět historický majetek - 75 hektarů lesa.

Proč jdu do voleb?

Rád bych pomohl hnutí Starostové pro Liberecký kraj k třetímu vítězství ve volbách v řadě a tím i postu hejtmana. Za posledních 8 let se viditelně změnil přístup Libereckého kraje k obcím. Úředníci krajského úřadu nám ochotně pomáhají s realizací povinností, které nám ukládá legislativa. Liberecký kraj se stal otevřeným a přístupným každému. Všechny oblasti řízení dostaly svůj řád. Asi každého trápí mj. stav některých komunikací. Každý by chtěl, aby byly nejprve opraveny jemu nejbližší. Silnice ve správě kraje jsou pravidelně a spravedlivě hodnoceny podle několika kritérií. Z hodnocení je následně stanovena priorita jejich oprav a plánováno projektování. Hodnocení, plán oprav i průběžný stav jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Libereckého kraje.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.