kandidát SLK PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

31
58 let, Český Dub
starosta Českého Dubu
bez politické příslušnosti

Jsem rodilý Českodubák, 34 let ženatý, mám dvě dcery. Původním povoláním jsem speciální pedagog, po fakultě jsem pracoval s dětmi v Dět­ském diagnostickém ústavu v Liberci a v době sametové revoluce jsem se ve 27 letech stal ředitelem Ústavu sociální péče v Hodkovicích nad Mohelkou. Tam jsem strávil s lidmi s mentálním postižením devět krásných a smysluplných let v době obrovských změn ve společnosti a nových příležitostí i pro ty, kteří podporu a pomoc nás „normálních“ potřebují. V roce 1998 jsem se opět asi osudově a tak „trochu omylem“ dostal do komunální politiky a stal se místostarostou v mém rodném městě Českém Dubu. V letech 2002 – 2006 jsem byl zastupitel města a pracoval jsem jako metodik rozvoje sociálních služeb na Krajském úřadu v Liberci. V roce 2006 jsem byl zvolen starostou města Český Dub a mandát jsem obhájil i v následujících volbách 2010, 2014 a 2018.

Proč kandiduji

Liberecký kraj přijímá mnoho rozhodnutí, která se bezprostředně dotýkají i života lidí v našem městě, ať už se jedná o silnice, zdravotní či sociální služby nebo dotační politiku kraje. Jako dlouhodobý starosta musím říct, že současné vedení kraje opravdu velmi dobře zná naše potřeby, komunikuje s námi a je vždycky připraveno pomáhat v tématech, které přesahují naše možnosti. Je to určitě hodně dáno tím, že kraj řídí lidé s dlouholetými zkušenostmi z místních samospráv. Svou účastí na kandidátce SLK vyjadřuji přesvědčení, že by tomu mělo být i po letošních volbách.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.