Finacování volební kampaně

Transparentní volební účet Starostové pro Liberecký kraj:

FIO banka 2002035687 / 2010
Majitel účtu: Starostové pro Liberecký kraj
Název účtu: Starostové pro Liberecký kraj - 1-2021-PS-005 - 3.osoba
INFORMACE O FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ
Výdaje na předvolební průzkumy: 0 Kč
Výdaje na úhradu inzerce v tisku: 0 Kč
Výdaje na úhradu venkovní reklamy: 0 Kč
Jiné výdaje:
marketingové práce (sociální sítě) 50 000,00 Kč
tisk novin SLK 139 755,00 Kč
roznos novin SLK 178 957,22 Kč
grafika 12 700,00 Kč
tisk podporujících dopisů 98 518,20 Kč
roznos podporujících dopisů 94 529,57 Kč
předvolební videa 30 250,00 Kč
texty dopisů, texty do novin 20 000,00 Kč
texty dopisů, texty do novin 26 000,00 Kč
celkem: 650 709,99 Kč
Bezúplatné plnění: 0 Kč

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.