kandidát SLK Ing. Jiřina Brychcí

Ing. Jiřina Brychcí

13
56 let, Železný Brod
starostka Okresního sdružení hasičů Jablonec nad Nisou

Jiřina Brychcí je od druhé třídy mezi dobrovolnými hasiči, kteří se stali součástí jejího života. Je členkou Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála a byla opětovně zvolena do čela dobrovolných hasičů okresu Jablonec nad Nisou. Zároveň je také ve vedení hasičů v Libereckém kraji a ve Výkonném výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zkrátka být hasičkou je pro Jiřinu celoživotní poslání.

Její velkou zálibou je vodáctví. Mezi Spálovem a Železným Brodem se stará o sportovně turistický areál a závodní trať na divoké vodě Paraplíčko na Jizeře. Ráda také jezdí na kole a v zimě na lyže. Má ráda rockovou hudbu a country, ráda si přečte hezkou detektivku.

Starostové pro Liberecký kraj | 1-2021-PS-005

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.