kandidát SLK Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

3
40 let, Liberec
vysokoškolský pedagog, zastupitel Statutárního města Liberec

Jan Berki jako vystudovaný pedagog a celoživotní optimista věří, že má smysl snažit se zlepšovat svět kolem sebe. Proto se rozhodl také aktivně podílet na dalším vývoji Liberce a v roce 2014 se stal zastupitelem města.

Jan je přesvědčeným zastáncem životního postoje, který říká, že slušnost není slabost a neúnavně se ho snaží uplatňovat a šířit všude kolem sebe. Za spoustu zkušeností vděčí českému skautingu, který ho mimo jiné naučil úctě k demokracii či přijímat zodpovědnost. Zároveň je přesvědčen o tom, že kompromisů je možné dosáhnout i jinak než politickými obchody. Rád by svou prací přispěl k tomu, aby Česká republika byla chytrá, zdravě hrdá a přívětivá země.

Starostové pro Liberecký kraj | 1-2021-PS-005

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.