kandidát SLK Mgr. Petr Tulpa

Mgr. Petr Tulpa

5
63 let, Jablonec nad Nisou
náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, školství, sportu a zaměstnanosti

Petr Tulpa je povoláním učitel na střední škole. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Palackého v Olomouci, odbornost matematika – zeměpis. V letech 1989-2006 pracoval jako zástupce ředitele i ředitel středních škol v Jablonci nad Nisou a Liberci. V roce 2006 byl zvolen na čtyřleté období starostou města Jablonce nad Nisou a následně v roce 2010 do pozice náměstka primátora pro věci humanitní.

Po krajských volbách v roce 2012 byl Petr jmenován do Rady Libereckého kraje radním pro sociální věci a za dva roky i pro resort zdravotnictví. Od roku 2016 vykonával funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje pro oblast školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. V roce 2020 se stal náměstkem hejtmana pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, školství, sportu a zaměstnanosti.

Starostové pro Liberecký kraj | 1-2021-PS-005

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.