Informace o financování volební kampaně: jiná plnění ocenitelná v penězích

Fyzické osoby:
Jméno Příjmení Datum narození Trvalé Bydliště Popis Částka Přijato
Právnické osoby:
Název IČO Sídlo Popis Částka Přijato
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 26673908 Malostranské nám. 266/5, 118 00 Praha online reklama, videa a focení, zahájení kampaně (podíl) 61 978,55 29.9.2020

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.