Staráme se o dopravu

SLK-uspěchy-2020-Staráme se o dopravu
Založili jsme vlastního krajského dopravce a máme náklady pod kontrolou. Moderní a bezpečnou autobusovou dopravu v kraji budeme dále rozšiřovat.

Významným krokem pro zkvalitnění veřejné dopravy je úspěšný rozjezd vnitřního autobusového dopravce. Od začátku roku 2020 zajišťuje obslužnost jedné z dopravních oblastí Libereckého kraje (na Liberecku, Frýdlantsku a Českodubsku) krajský dopravce ČSAD Liberec. Cestující přepravujeme sedmnácti novými krajskými autobusy a jejich flotilu hodláme nadále rozšiřovat. Pro Liberecký kraj je prioritou zajistit kvalitní veřejnou dopravu, a i proto tuto oblast každoročně dotuje dopravu vlaky, autobusy a tramvaje částkou téměř 760 milionů korun. Významným segmentem veřejné dopravy se staly turistické linky spojující významné oblasti cestovního ruchu nejen v rámci Libereckého kraje, ale i se sousedními kraji a státy. Řada nových projektů tak podporuje ekonomiku a podnikatelskou činnost v území.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.