Staráme se o hasiče

SLK-uspěchy-2020-Staráme se o hasiče
Podporujeme dobrovolné a profesionální hasiče. Přispíváme na obnovu techniky, nákup nových aut a modernizaci hasičských zbrojnic.

Dlouhodobě podporujeme dobrovolné hasiče napříč Libereckým krajem. Víme, že je to ta největší lidská síla, která je ihned připravena pomoci nejen při požárech či dopravních nehodách, ale zejména při velkých pohromách i mimořádných událostech. Jsou to lidé, kteří to navíc dělají zadarmo a ve volném čase. Za osm let našeho působení na kraji investujeme do obnovy jejich vybavení. Jsou to desítky nových aut, opravené hasičárny, investice zhruba 70 milionů korun do vybavení a ochranných prostředků, které dobrovolní hasiči používají a jež mají chránit jejich zdraví.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.