Staráme se o inovace a nové technologie

SLK-uspěchy-2020-Staráme se o inovace a nové technologie
Podnikatelský inkubátor Lipo.ink pomáhá skvělým nápadům, šikovným lidem a místním firmám na cestě za úspěchem.

Liberecký kraj má skvělé vědecké zázemí nejenom v Technické univerzitě Liberec, ale také v řadě inovativních a technologických firem. Nanovlákna, nanotechnologie, strojírenství, výroba skleněných čoček, membránové technologie a řada dalších jsou základem pro proměnu průmyslu v Libereckém kraji a přechod na vzdělanostní ekonomiku. Vznik nových firem, inovační prostředí a pokročilé technologie budoucnosti podpoříme v podnikatelském inkubátoru Lipo.ink, který bude otevřen na konci letošního roku a stane se dalším centrem aplikovaného výzkumu a vývoje v našem kraji.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.