Staráme se o krajinu

SLK-uspěchy-2020-Staráme se o krajinu
Obnovujeme tisíce stromů v alejích, podporujeme zadržování vody v krajině, bojujeme proti rozšíření dolu Turów.

Obnovujeme stromy v alejích v Libereckém kraji. Jen na Frýdlantsku bylo v posledních letech ošetřeno 2 500 stromů a nově vysázeno více než 1 600 stromů. Celkem jsme dokončili 13 alejí, dalších 8 čeká ošetření a plánuje se i další vysazování (Novoborsko, Českodubsko). Na projekty směřující k zadržování vody v krajině jsme na dotacích rozdělili miliony korun. Podpořili jsme tak revitalizace i vznik nových tůni či jiných vodních prvků či ploch. Intenzivně a dlouhodobě bojujeme proti rozšíření hnědouhelného dolu Turów v Polsku. Chceme zabránit tomu, aby lidé žijící v jeho těsném sousedství přišli o vodu, kterou důl stahuje, ale zabránit i další negativní dopadům těžby. Přesvědčili jsme českou vládu, aby se problémem zabývala, problém se nám podařilo dostat až před evropskou komisi. Pokud se nepodaří těžbu a rozšíření zastavit, budeme žádat od polské strany kompenzace pro postižené obyvatele našeho kraje. Stále ale hledáme další cesty pro zastavení rozšíření těžby.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.