Staráme se o kulturní dědictví

SLK-uspěchy-2020-Staráme se o kulturní dědictví
SLK-uspěchy-2020-Staráme se o kulturní dědictví
SLK-uspěchy-2020-Staráme se o kulturní dědictví
Podporujeme kulturní dění a obnovu desítek významných kulturních památek v našem kraji.
V Liberci jsme opravili Severočeské muzeum.
V Turnově jsme otevřeli nový pavilon horolezectví.
Přispěli jsme na opravu poutního areálu v Horní Polici.

Za poslední čtyři roky jsme na obnovu kulturních památek v našem kraji přispěli více než 70 miliony korun. Díky tomu má tak třeba zámek ve Stvolínkách novou střechu nebo unikátní sušárna chmele v Dubé je před dokončením. Podpořili jsme také obnovu poutního areálu s kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici. S naší podporou se např. také opravil zdevastovaný Beranův hostinec v Trávníčku. V Liberci se finančně podílíme na rekonstrukci Kaple Božího hrobu v areálu kostela Nalezení sv. Kříže. Dokončili jsme II. etapu velmi náročné rekonstrukce Severočeského muzea v Liberci za téměř 143 milionů korun. V Muzeu Českého ráje v Turnově jsme vybudovali unikátní pavilon horolezectví a nové atrium za 40 milionů korun. V Krajské vědecké knihovně v Liberci jsme za 37 milionů korun nechali zmodernizovat zázemí pro návštěvníky a zrestaurovat staré tisky. Rekonstrukcí prochází také rozsáhlý areál Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Projektem za 9 milionů korun zabráníme nevyhnutelným tepelným ztrátám.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.