Staráme se o slabé a potřebné

SLK-uspěchy-2020-Staráme se o slabé a potřebné
Zlepšujeme podmínky pro život lidí v zařízeních sociální péče. Stavíme pro ně nové domovy, rozšiřujeme nabídku služeb a počty lůžek.

Postupně přebudováváme ústavy sociální péče na skutečné domovy pro lidi s handicapem, navyšujeme počty lůžek. Větší část z nich už nepřipomíná nemocnici, ale opravdové domovy, ve kterých se dá žít. Naposledy jsme otevřeli například nový Domov Slunečný dvůr v Sosnové pro postižené ženy. V Hodkovicích nad Mohelkou začala výstavba speciálního domu Jana pro lidi s roztroušenou sklerózou, v Nové Vsi u Chrastavy co nevidět vznikne v prostorách Apposu další domácnost pro postižené osoby. Máme připravenou projektovou dokumentaci na snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí a projektovou dokumentaci ke kompletní rekonstrukci pavilonu C v dětské části Léčebny respiračních nemocí Cvikov. Pořídit jsme do cvikovské léčebny sněžné dělo pro lyžařské aktivity dětí v dětské části léčebny.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.