Staráme se o vzdělání

SLK-uspěchy-2020-Staráme se o vzdělání
Investujeme do buducnosti našich dětí. Vybudovali jsme moderní Centra odborného vzdělávání za 600 milionů korun.

Za přispění fondů z Evropské unie jsme v našem kraji vybudovali 7 center odborného vzdělávání za téměř 600 mil. Kč, která mají za cíl podpořit technické a oborné vzdělávání a tím zvýšit zájem o zmíněné obory. Chceme, aby se naše děti a mládež vzdělávali ve prospěch skutečné praxe zaměstnavatelů. Založili jsme dvě nové střední zdravotnické školy a otevřeli několik nových studijních oborů. Zajistili jsme celou řadu investic do školských budov a zařízení. Jen v roce 2019 šlo o 27 projektů za více než 60 mil. Kč. Šlo o opravy fasád, vnitřních prostor, zateplení objektů, rekonstrukcí školských budov a zařízení včetně hřišť. Dokončili jsme problémovou rekonstrukci domova mládeže v Truhlářské ulici v Liberci a přestěhovali do lepších prostor Gymnázium v Jilemnici. Máme funkční stipendijní program pro téměř 20 studijních oborů, které podporují i některé místní regionální firmy.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.