NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Petr Vobořil

Petr Vobořil

Více strážníků potřebujeme nejen do centra města

Petr Vobořil chce řešit bezpečnost v Jablonci nad Nisou.

Snem jabloneckého rodáka a současného městského zastupitele Petra Vobořila (SLK) je město přátelské rodinám. Jako otec pěti dětí ví, že takové musí jít příkladem i ve veřejném pořádku.

Jako zastupiteli je vám blízká oblast podpory rodin.

Velmi blízká. Mám pět dětí v různém věku a mnoho praktických zkušeností – lepších i horších. Velká část činností zajišťovaných městským úřadem je spojená právě s rodinou, s dětmi. Důležité je lépe poznat potřeby současných rodin, aby služby, které město nabízí, byly opravdu užitečné a neplýtvalo se zbytečně penězi.

Co si představit pod heslem „město přátelské rodinám“?

Nabízet všechny služby, které k životu potřebujete. To je nejen zajištění bezpečnějšího prostředí, ale také zdravotní péče, dopravní obslužnosti pro děti a rodiče, péče o seniory a zdravotně znevýhodněné, lepší stav komunikací a chodníků, vzdělání, odpadové hospodářství, úklid, ekologie i možnost pro tvůrčí využití volného času. K tomu všemu jsou důležití ochotní úředníci na radnici.

Odkud čerpáte zkušenosti?

Čtyři roky mimo radnici mě vrátily do reality. Jako místostarosta pro školství, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální sféru jsem řešil řadu konkrétních potřeb rodin od malých dětí, přes sociálně slabé až po opuštěné seniory. Při znalosti odbornosti pracovníků radnice dnes vím, jak moc mi chyběl pohled z druhé strany. Znám, jakého výkonu je radnice schopna, jen ji správně a efektivně nasměrovat. A proto věřím, že dokážeme služby pro rodiny restartovat, aby byl Jablonec opět tím nejlepším městem pro děti a jejich rodiče.

S tím souvisí i bezpečnost ve městě.

Je to mé stěžejní téma, bezpečnost je velmi frekventovaná při diskuzích a v dotaznících, které jsme od Jablonečanů nasbírali. Nejde ani tak o kriminalitu, ale spíše o veřejný pořádek a soužití. Hlavně v lokalitách, kde se vyskytuje ve větším množství romská komunita. Řešení je v navýšení počtu strážníků tak, aby byli na místech, kde je jich potřeba. Především na místech častého porušování veřejného pořádku. A to nejen v centru města, Dalším krokem je upravená vyhláška o „bezdávkové zóně“ v kombinaci s budováním sociálních bytů. A dlouhodobá a intenzivní práce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.

Co byste udělal v případě volebního úspěchu na prvním místě?

Rekonstrukci Městské policie a systémové opatření k nápravě stavu bezpečnosti ve všech částech Jablonce.

Proč jste se vůbec před lety „dal na politiku“?

Jako každý jiný jsem ve svém životě řešil spoustu běžných situací, ve kterých mi připadalo, že úřední postup je zbytečně složitý, rozhodování města nesprávné a celá politika odtržená od reality. Nejdříve jsem to všechno kritizoval, pak jsem si řekl, že bude lepší se pokusit o změnu.

Jak trávíte volný čas?

Běh, kterým si čístím hlavu, zimní koupání v přehradě. Výtvarné umění, muzika. A mnoho dalších aktivit, které objevuji s dětmi. V průběhu let se z některých mých koníčků stávalo zaměstnání, a tak volného času ubývá. Naštěstí právě děti dokážou člověka vytrhnout i z té veledůležité práce.

MENU

Tento web používá cookies pouze pro měření návštěvnosti