NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Ing. Eva Burešová

kandidát SLK Ing. Eva Burešová
25
42 let, Doksy
starostka Doks, krajská zastupitelka, místopředsedkyně Svazku obcí Máchův kraj
Starostové pro Liberecký kraj

Vzdělání: inženýrské studium UJEP Ústí nad Labem, obor strojírenské technologie

Předchozí zaměstnání: projektová manažerka OSVČ a Město Doksy; ředitelka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero

Proč kandiduji za SLK?

Jak již název napovídá, hnutí se skládá ze starostů a starostek našeho regionu. Jedná se tedy o lidi, kteří mi jsou svým smýšlením velmi blízcí. Kteří mají profesní obdobné starosti i radosti. Vzájemně se radíme a motivujeme. Většinou se jedná o osobnosti, kterých si vážím, jak po pracovní, tak osobní stránce.

Za 10 let ve vedení města mám radost z mnoha projektů, ať malých či velkých. Díky úspěšnému získávání dotací především z Evropské unie jsme zhodnotili majetek města, ať již bytové domy, tak především veřejné budovy – obě mateřské školy, základní školu, školní jídelnu, ale také prostory pro volný čas atletický ovál a multifunkční sportoviště, vybudovali několik dětských hřišť, revitalizovali téměř všechny parky, vysázeli mnoho stromů, keřů a květin. V současné době realizujeme přístavbu mateřské školy a budujeme komunitní centrum.

Jsem ráda, že v zastupitelstvu města také opakovaně nalézáme schodu v podpoře sportu, kulturní a spolkové činnosti.

Z pozice krajské zastupitelky mě nejvíce těší podpora modernizací krajských nemocnic, vč. té českolipské a velkého rozsahu rekonstrukce komunikací.

Asi největším a nejdiskutovanějším projektem bylo převzetí zámku od kraje na město a závazek v darovací smlouvě, uvést zámek do deseti let „do života“. Toto se městu Doksy podařilo v pouhých pěti letech, kdy jsme díky dotacím především z Evropské unie, schopným a pracovitým kolegům na úřadu a podpoře místních občanů na zámku vybudovali moderně historický prohlídkový okruh, muzeum Čtyřlístku, turistické informační centrum a městskou knihovnu. Jsem ráda, že i zastupitelé Libereckého kraje tenkrát měli odvahu tento velký projekt našemu městu svěřit.

Spolupráce kraj – obce:

Kraj je pro obce velmi významný, stejně jako obce pro kraj. A proto jsem ráda, že starostové jsou díky SLK součástí kraje a podílí se na jeho řízení. Většina oblastí řízena krajem jsou totožné s řízením obcí, jen se jedná o větší územní celek a širší dopad. Za vlády SLK se komunikace se starosty jednotlivých obcí a měst velmi zlepšila, nejenom na politické úrovni, ale i mezi úředníky úřadu a kraje. Kraj vyzývá a plánuje s obci společné projekty, e-aukce, semináře, strategie apod. Vždyť kraj bez obcí by byl pouhou skořápkou.

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.