Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) z ustavujícího Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 3. 11. 2020

Dne 3. 11. 2020 se konalo ustavující Zastupitelstvo Libereckého kraje pro období 2020 - 2024.

Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=538

Do Rady Libereckého kraje byli zvoleni:

  • Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) – hejtman Libereckého kraje
  • Ing. Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj) – statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy
  • Ing. Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj) - náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
  • Mgr. Petr Tulpa (Starostové pro Liberecký kraj) – náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
  • Mgr. Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj) – člen Rady Libereckého kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
  • Ing. Zbyněk Miklík (Piráti) – náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky
  • Václav Židek (Piráti) – člen Rady Libereckého kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství
  • Ing. Dan Ramzer (ODS) – náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
  • Mgr. Vladimír Richter (ODS) – člen Rady Libereckého kraje, řízení resortu zdravotnictví

Koaliční smlouvu Starostů pro Liberecký kraj, Pirátů a ODS spolu s Programovým prohlášením koalice pro období 2020 – 2024 naleznete zde: https://www.starostoveprolibereckykraj.cz/novinky/

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.