Liberec

Název: Starostové pro Liberecký kraj / lídr kandidátky: Jaroslav Zámečník - medailonek

Kandidátka

 1. Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., jednatel Euroregionu Nisa, člen Zastupitelstva města Liberec, člen finančního výboru města Liberec
 2. Mgr. Jiří Šolc, manažer projektu Nový Perštýn, člen Zastupitelstva města Liberec, předseda finančního výboru města Liberec
 3. Lukáš Pohanka, starosta Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
 4. Ing. Jarmila Levko, ředitelka Divadla F.X.Šaldy Liberec
 5. Mgr. Jan Berki, PhD., vysokoškolský pedagog, člen Zastupitelstva města Liberec, člen výboru pro vzdělávání města Liberec
 6. PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora města Liberec pro školství, sociální věci a kulturu
 7. RNDr. Michal Hron, daňový poradce, člen Zastupitelstva městaLiberec, člen finančního výboru Libereckého kraje, člen výboru pro audit Severočeské vodárenské společnosti, a.s.
 8. Zdeněk Chmelík, jednatel společnosti METALO, s.r.o.
 9. Mgr. Jan Marek, projektový manažer a specialista prodeje výzkumného ústavu VÚTS, člen Zastupitelstva města Liberec, místopředseda výboru pro územní plán a rozvoj města Liberec
 10. Hana Zemanová, členka opery Divadla F.X.Šaldy Liberec
 11. Robert Prade, ředitel Návrat o.p.s., provozující azylový dům Speramus, místopředseda Fondu zdraví a prevence města Liberec
 12. Ing. Květa Vinklátová, členka Rady Libereckého kraje pověřená řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, členka Zastupitelstva města Liberec a Libereckého kraje, nakladatelka
 13. MVDr. David Nejedlo, ředitel Zoologické zahrady Liberec, veterinární lékař
 14. Bc. Jiří Zavoral, příslušník Policie ČR, člen kontrolního výboru města Liberec
 15. Jiří Bartoloměj Sturz, pedagog, publicista, člen opery Divadla F.X. Šaldy Liberec
 16. Ing. Robert Korselt, projektový manažer Technické univerzity v Liberci
 17. Ing. Jakub Vytiska, poradce v oboru informačních technologií a marketingu
 18. Bc. Anna Provazníková, fotografka, sociální pracovnice, předškolní pedagog
 19. Jiří Veverka, marketingový specialista a projektový manažer
 20. Mgr. Antonín Ferdan, projektový koordinátor, vzdělavatel, dobrovolník, člen Zastupitelstva města Liberec
 21. MUDr. Vladimír Kracík, primář oddělení imunologie a klinické mikrobiologie Krajské nemocnice Liberec
 22. Mgr. Andrea Gardoňová, ředitelka základní školy
 23. Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, architekt, pedagog na Technické univerzitě v Liberci
 24. Iveta Bílková, koordinátorka projektu Férové školy
 25. Bc. Martin Chroust, mediální konzultant
 26. Lenka Procházková, instrumentářka na operačním sále
 27. Ondřej Makara, kontrolor kvality v automobilovém průmyslu
 28. MUDr. Zuzana Kofferová, praktická lékařka, členka Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
 29. Mgr. Petr Brestovanský, vedoucí archeologického pracoviště Severočeského muzea v Liberci, archeolog, publicista, ředitel ARCHA 13 o.p.s.
 30. Mgr. Věra Rosenbergová, ředitelka základní a mateřské školy
 31. Ing. Eva Kočárková, v letech 2002-2006 náměstkyně primátora města Liberec, členka kontrolního výboru města Liberec
 32. Petr Dvořák, obchodní zástupce v oboru informačních technologií
 33. Mgr. Vladimír Cvrček, člen správní rady Ekofondu města Liberec, bývalý ředitel základní školy
 34. Ing. Bohdan Tomáš, v letech 2000-2010 ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
 35. Mgr. Ondřej Bartůšek, pedagog na základní škole Lesní
 36. Ing. Jiří Mejsnar, místostarosta Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
 37. Ing. Jiří Charuza, ekonomický konzultant, soudní znalec v oboru ekonomika
 38. Josef Helebrant, předseda Libereckého hokeje, bývalý pedagog
 39. Petr Škop, student v oboru právní vědy