kandidát SLK Jaroslav Zámečník

Jaroslav Zámečník

NOVÝ PRIMÁTOR MUSÍ VRÁTIT LIBERCI JEHO REPUTACI – od čistých ulic až po čisté účty

Jaroslav Zámečník je přesvědčen, že Liberec potřebuje ve vedení nekonfliktní lidi, kteří dokáží společně pracovat – a třeba i uznat, že ten druhý může mít lepší návrh.

Má za sebou pětadvacet let poctivé práce, potkal stovky starostů Čech, Polska, Německa. Jako jednatel Euroregionu Nisa dokázal pro kraj získat mnoho miliard korun. Chod libereckého zastupitelstva poslední čtyři roky ovlivňoval z opozičních lavic. Všechny své zkušenosti by Jaroslav Zámečník rád zúročil jako primátor Liberce.

Co mají společného čisté ulice a čisté účty?

Ptali jsme se lidí v anketě Liberec má starosti, co je trápí. Skoro každý nezapomněl zmínit čistotu. Mnohdy lidem čistota ulic udělá větší radost, než když se postaví nová radnice. Proto kladu důraz na to, aby lidé cestou do práce nezakopávali o petky, odpadky, nedopalky... a nebyli z toho hned otrávení.

To by zas nemělo být tak obtížné?

Pro mě ne. Já prostě zájem o věci veřejné mám, ostatně proto jsem už v roce 1989 pomáhal v Občanském fóru. Snažím se zapojovat a zlepšovat. Když jdu se psy a vidím nepořádek, uklidím. V další fázi dám dohromady skupinu lidí a uklízíme společně, třeba na akci Uklízíme Česko. Nakonec zorganizuji Technické služby. Takhle to se mnou je, zajímají mě konkrétní výsledky.

A ty čisté účty?

Liberec dostal v posledních letech známku korupčního města, ne vždy zaslouženě. Mnohdy je to takový klacek, kterým se po hlavě mlátí politici. Je zapotřebí jim ten klacek sebrat, tedy zavést transparentní rozhodování, aby každý viděl, co se děje. Aby město získalo zpět svoji reputaci.

Co bylo v uplynulých čtyřech letech v Liberci špatně?

V roce 2014 vypadaly programy a odhodlání politických stran moc dobře, ale pak se vše začalo odehrávat v rovině koalice proti opozici. Předsevzetí koaličních stran šla stranou, návrhy opozice byly smeteny už na třetím zastupitelstvu. A to předurčilo následující léta.

Můžete být konkrétní?

Třeba v případě autobusového terminálu a parkovacího domu – o tom rozhodla rada města bez zastupitelů. Projekt se pak stal předmětem sporu mezi koalicí a opozicí. A výsledkem je mela, nebude nic. Podobné to bylo v otázce amfiteátru, nákupu zámku či revitalizace veseckého rybníku. Ani k těmto otázkám neproběhla v zastupitelstvu diskuze nad profesionálně připravenými podklady.

Byl byste v případě zvolení garantem toho, že by se to nestávalo?

Přesně tohle si odnáším jako zkušenost – že od záměru musí vést cesta na zastupitelstvo a pak ke zpracování projektu. A ne obráceně.

Kam povedou vaše první kroky, pokud se stanete primátorem?

Primátor je velitel městské policie, takže bych hned šel za jejím ředitelem. Chtěl bych řešit centrum města, kde lidem vadí nejen odpadky, ale také skupinky lidí, kteří je svým chováním otravují a obtěžují. A to by se dalo řešit větší přítomností městských strážníků, kteří by měli řešit i věci, jež nyní často přehlížejí. Tak by také měli větší respekt.

Vaším velkým tématem je i MHD, kde se vám již podařilo snížit jízdné na úroveň Prahy. Co zamýšlíte dál?

Zlevnili jsme předplacené roční, kvartální i měsíční jízdenky MHD a zavedli 75% slevy pro žáky, studenty a cestující star- ší 65 let. Nad 70 let se cestuje v Liberci zdarma. Novou autobusovou linku bychom chtěli zavést přímo do areálu nemocnice. Do budoucna budeme ře- šit otázku záchytných parkovišť a jejich propojení s MHD. Ze zmíněné ankety mezi Liberečany jsme se totiž dozvěděli, že je netrápí ani tak hazard nebo prodej zámku, jako spíš nedostatek parkovacích míst a stav silnic a chodníků.