Frýdlant

Název: Starostové pro Liberecký kraj / lídr kandidátky: MUDr. Michal Mrázek - medailonek

Volební program

Máme své zástupce v zastupitelstvu a v radě města již dvě volební období. Za tu dobu jsme měli možnost ovlivnit mnoho úspěšných projektů a aktivit města. Náš program je stabilní a kromě výhledu do budoucna můžeme také skládat účty z naší dosavadní činnosti

Odpovědné hospodaření Frýdlantu, průhledné a zodpovědné rozhodování:

Prosazujeme: transparentní veřejné zakázky, přidělování dotací dle domluvených pravidel a nehrajeme na žádné výjimky.

Byli jsme u toho:

 • Prosadili jsme průhledný systém přidělování městských bytů, vznik bytové komise i elektronický systém evidence zájemců o bydlení: https://www.bhf.cz/zadosti/
 • Podíleli jsme se na vzniku strategického plánu Frýdlantu – každá potřebná investice, záměr nebo dobrý nápad musí být předem projednán a naplánován

Dostupná zdravotní a sociální péče

Řešíme: akutní nedostatek lékařů pro děti a dospělé, zajištění potřebné péče v Nemocnici Frýdlant, vytvoření podmínek pro důstojný život a podporu seniorů.

Byli jsme u toho:

 • Ve Frýdlantu působí Krajská Nemocnice Liberec, provoz nemocnice je po letech tahanic stabilizován
 • Zajišťujeme aktivní pobídky pro lékaře (dětské, praktické, zubaře) pro působení ve městě/regionu

Prosazujeme:

 • Podporujeme rozšiřování služeb pro seniory (plánovaná rekonstrukce “staré chirurgie” na rozšíření domova pro seniory)
 • Aktivní pobídky pro lékaře (dětské, praktické, zubaře) pro působení ve městě/regionu
 • Úzká spolupráce města s KNL při získávání nových kvalifikovaných lékařů pro region

Dostupné bydlení

Řešíme: bytovou nouzi a nedostatek bydlení ve Frýdlantu, obchodníky s chudobou a nevhodné bydlení v některých lokalitách

Byli jsme u toho:

 • Prosadili jsme projekt rekonstrukce domu na náměstí č.p.99 (bývalá policie)
 • Zmapovali jsme neobydlené a chátrající budovy ve Frýdlantu
 • Podali jsme trestní oznámení na majitele vyloučených domů
 • Podporujeme projekty zaměřené na řešení chudoby a sociálního vyloučení

Prosazujeme:

 • rozšiřování bytového fondu města Frýdlant
 • rekonstrukce existujícího bytového fondu
 • zajištění dostatku stavebních parcel pro rodinnou výstavbu

Podpora cestovního ruchu a kultury ve městě Frýdlantu

Řešíme: možnosti jak zviditelnit Frýdlant pro udržitelný turistický ruch, podpořit “oživení” náměstí a centra

Byli jsme u toho:

 • Obnova autokempu
 • Podpora tradičních i nově vznikajících kulturních akcí ve Frýdlantu, v Albrechticích i na Větrově
 • Pokračují snahy o obnovu dráhy bývalé Heřmaničky
 • Zřízení letního kina, podpora Festivalu Franze Kafky
 • Vytvoření sdíleného ročního kalendáře pro místní organizátory kulturních a společenských akcí (aby nedocházelo ke zbytečnému křížení událostí)

Prosazujeme:

 • smysluplné využití městských budov v centru města (rekonstrukce budovy “mlékárny” na městskou knihovnu
 • rekonstrukce podstávkového domu v ul. ČSA pro účely turistického ruchu
 • podpora kulturních akcí vznikajících odspoda, místními občany

Podpora sportu a spolků

Řešíme: mnoho úspěšných akcí a aktivit ve Frýdlantu stojí na práci dobrovolníků, usilujeme o vytvoření co nejlepších podmínek pro jejich činnost. Podporujeme nové iniciativy a aktivity a i my sami jsme aktivní.

Byli jsme u toho:

 • podpořili jsme rozšíření dotačního programu pro sportovní spolky o financování cestovného a pohonných hmot spojených s cestou na utkání (Program 1.4.)
 • zřízení boulderingové stěny v ZŠ Husova (vzniká)

Prosazujeme:

 • usilujeme o dostavbu sportovních areálů nad hokejovým hřištěm a nad Purkyňačkou
 • a samosebou to koupaliště, to chceme všichni :)

Kvalitní školy a vzdělávání

Řešíme: budova ZŠ Speciální potřebuje již několik let rekonstrukci a nedaří se získat potřebné prostředky, pandemie ukázala, že internetové připojení škol je nedostatečné, proto je potřeba zvyšovat konektivitu škol, inovovat vybavení. Na Frýdlantsku nedokončí základní vzdělání 14% žáků, snažíme se tento stav zlepšit podporou škol a učitelů.

Byli jsme u toho:

 • zajištění kvalitního vzdělávání pro všechny, prevence školní neúspěšnosti - zřízení kurzu k dokončení základního vzdělání na SŠHL
 • fungování databáze volnočasových aktivit www.free-time.cz
 • obnova a rekonstrukce budov škol, školek

Prosazujeme:

 • rekonstrukci ZŠ speciální
 • rekonstrukci ZUŠ
 • rekonstrukci městské knihovny
 • úzkou spolupráci ZŠ a SŠ ve městě
 • podporu programů zaměřených na prevenci školního neúspěchu (doučování dětí, zapojení do volnočasových kroužků)

Bezpečný život ve městě

Řešíme: zvyšování pocitu bezpečí ve městě, řešení drogové problematiky, zajištění bezpečného autoprovozu a bezpečí chodců

Byli jsme u toho:

 • zřízení městské policie
 • podpora protidrogové prevence a rozšíření kamerového systému do problematických lokalit ve městě Frýdlant
 • podpora aktivit zaměřených na práci s mladými dětmi “z ulice”

Prosazujeme:

 • zřízení pozice asistenta prevence kriminality v problémových lokalitách

Kandidátka

 1. Mrázek Michal MUDr., 49 let, SLK, ředitel nemocnice, lékař
 2. Winklerová Lucie Mgr. M.A., 43 let, SLK, vedoucí Free-clubu, manažerka vzdělávacích projektů MASiF
 3. Sobotová Roksolana MUDr., 47 let, BEZPP, lékařka, stomatoložka
 4. Mráz Jaromír, 56 let, BEZPP, projektant
 5. Škeřík Petr, 48 let, BEZPP, vedoucí obchodu
 6. Šperl Josef Bc. DiS., 45 let, BEZPP, velitel Jednotky požární ochrany Liberec HZS Správy železnic
 7. Crha Ladislav Ing., 43 let, KDU-ČSL, strojvedoucí
 8. Čepelík Martin, 42 let, BEZPP, vedoucí IT
 9. Sobota Tomáš, 47 let, BEZPP, učitel ZŠ
 10. Frantová Ivana Bc., 35 let, BEZPP, koordinátorka sociálních služeb, dluhová poradkyně
 11. Mrázková Líbalová Petra MUDr., 42 let, BEZPP, lékařka
 12. Rapčan Martin, 31 let, BEZPP, programátor robotů (simulační inženýr)
 13. Hauer Marek, 48 let, BEZPP, podnikatel
 14. Tomčíková Martina Mgr., 49 let, BEZPP, duchovní-Církev československá husitská DOMOV U SPASITELE
 15. Sekáčová Lucie, 37 let, BEZPP, učitelka
 16. Kopalová Milena, 53 let, BEZPP, zdravotní sestra
 17. Jireček Petr, 46 let, BEZPP, podnikatel
 18. Kuthan David MUDr., 66 let, BEZPP, lékař
 19. Pokorná Šárka MUDr., 48 let, BEZPP, lékařka
 20. Dub Lubor, 52 let, BEZPP, rentgenologický laborant
 21. Michalková Marcela Ing., 56 let, BEZPP, podnikatelka