kandidát SLK Bc. Josef Šperl DiS.

Bc. Josef Šperl DiS.

6
45 let, Frýdlant
Velitel Jednotky požární ochrany Liberec HZS Správy železnic
bez politické příslušnosti

Byl v letech 2005 – 2015 velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Frýdlantu. Ve funkci velitele se velkou částí podílel na obměně mobilní požární techniky a věcných prostředků z dotačních titulů. Po povodních 2010 se také podílel na obnovovacích parcích, kde byla zahrnuta i celková rekonstrukce hasičské zbrojnice, která byla zasažena povodněmi.

V současné době pracuje jako velitel Hasičského záchranného sboru Správy železnic na jednotce v Liberci.

Od roku 2018 je členem finančního výboru města Frýdlant, podporuje schvalování dotačních programů rozpočtu města pro volnočasové aktivity.

Jeho prioritou je:

  • podpora sportu a sportovních aktivit
  • podpora kultury a cestovního ruchu
  • spolupráce v rámci krizového řízení se složkami IZS, pro větší bezpečí ve městě

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.