MŮJ TÝDEN (nejen) NA KRAJI

MŮJ TÝDEN (nejen) NA KRAJI

1.února nástupem do funkce náměstka hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek začala moje nová životní etapa a po usilovném seznamování s pracovním prostředím jsem doslova a do písmene naskočil do rozjetých vlaků. Celým týdnem se totiž jako niť vinula série jednání týkajících se smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na trati č. 030 Liberec - Turnov - Semily - Stará Paka. Rada kraje po pečlivém a detailním projednávání schválila na této trati pokračování jednání o znění smlouvy se společností ARRIVA vlaky s.r.o. Kromě toho, že tento krok, věřím, nastartuje další sérii jednání, jistě v konečném důsledku přinese nejen na této trati kvalitní zajištění služeb veřejné dopravy všem cestujícím.

Při seznamování se všemi detaily problematiky železniční a autobusové dopravy, veřejných zakázek i investičních akcí v Libereckém kraji byla pro mě velmi příjemným zjištěním absolutní profesionalita, odbornost a rozsah znalostí všech zaměstnanců oddělení spadajících do mé gesce. Počínaje vedoucími odborů, jednotlivých oddělení, řadových úředníků a konče „mou“ paní sekretářkou odvádějí naprosto 100 % práci a bez jejich pomoci si vůbec nedokážu plnění své funkce představit.

Velmi pozitivně vnímám jednání s řediteli příspěvkových organizací Silnice LK a Krajská správa silnic LK. Problematika výstavby, rekonstrukce, oprav a údržby silniční sítě je stěžejním problémem všech měst a obcí. Již při svém nástupu jsem deklaroval plánovanou snahu o co možná nejlepší komunikaci se starostkami a starosty v území a nastavení naší společné strategie pro přenášení požadavků samospráv do praxe. Z tohoto důvodu jsem kontaktoval zástupce svazků obcí v Libereckém kraji a již v příštím týdnu budou probíhat první z našich setkání, které určitě budou správným startem pro naši komunikaci a další spolupráci.

Pracovní činnosti v rámci Libereckého kraje v průběhu týdne doplňuje plnění mých pracovních povinností v obci Prysk, kde v současné době, kromě běžných záležitostí řešíme rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení. Práce na Kraji i v obci si je prostě velmi podobná J

Bez vypnutí pracovní mozkové hemisféry to určitě nejde a večerní procházky po okolních kopcích, sobotní orientační pochod Preškavská Bludička a maturitní ples mé dcery Emičky velmi úspěšně zregenerovaly moje tělo po náročném pracovním týdnu.

Těším se, jaké výzvy a úkoly přinesou další dny a třeba se při jejich plnění spolu potkáme.


Další článek NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.