MŮJ TÝDEN (nejen) V PRYSKU A NA KRAJI XVII

MŮJ TÝDEN (nejen) NA KRAJI A V PRYSKU XVII.

Souhrn tohoto týdne bude možná vypadat trochu jako z dílny otce workoholismu profesora Robinsona, ale není čas lámat si hlavu, zdání klame a zdroje tu jsou.

PONDĚLÍ

Každý odpočinek musí být po zásluze potrestán a stopy po něm v lidském těle pečlivě zahlazeny.

Ráno u kávy s panem hejtmanem nás oba zastihlo ve skvělé náladě, která nás nepřešla ani u směrnice o zadávání veřejných zakázek, cyklodopravy a „zeleného“ autobusu na Smědavu.

Oddělení veřejných zakázek mám moc rád a každé pondělí se těším na to, jak všechny moje plány zhatí zákon skvělý, co teď platí. Naše porada neřešila žádné přízemní záležitosti a novou směrnici o veřejných zakázkách jsme probrali křížem, krážem. Budeme přísní, ale spravedliví, zpátky ni krok. Autobusový terminál v Liberci není také žádný záměr a bylo třeba naplánovat harmonogram přípravných projekčních prací.

Z porady krajských zastupitelů Starostů pro Liberecký kraj, která vždy bývá nejpříjemnějšími chvilkami dne, jsem se přes tajnou místnost plnou kouře a skvělých politických pouček (kuřárna v budově KÚ) a bonmotů přesunul na Poradu uvolněných radní.

Tentokrát to byla velká dopravní jízda a nikomu jinému jsme nedali prostor. Rozmohl se nám tady v Kraji nepěkný nešvar a firmy provádějící rekonstrukce silnic na nás chtějí, abychom přijali myšlenku, že čím dražší stavba, tím lepší výsledek. S kolegy radními jsme na tento trend nepřistoupili a valorizaci smluvních cen zakázek jsme nechali u ledu.

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje je moc pěkný a obsáhlý dokument, z něhož, mimo jiné, vzešly údaje o odhadu strmého nárůstu nákladů na veřejnou dopravu v dalších letech. Nové smlouvy s dopravci, více kilometrů, kvalitnější služby více linek a tedy i podstatně vyšší náklady. Z porady vzešel návrh na další postup a nebojte se, dobře to dopadne.

Spolupráce s kolegy ze Středočeského kraje jede na plné obrátky a mezikrajské vlakové a autobusové linky pojedou jako o závod.

Starosta města Železný Brod pan Lufinka mě na našem dalším jednání utvrdil nejen v tom, že je člověk na svém místě, ale i o tom, že je komunikace Železný Brod - Hrubá Horka – Jílové v dezolátním stavu a musíme její stav společně řešit.

Setkání s novináři mám rád, ale témata, která jsme v kanceláři pana hejtmana probírali, mi opravdu mnoho radosti nepřinesla. Pochopit některá lidská selhání je skutečně obtížné….

Cyklodoprava a cykloturistika je téma, které mám ze srdce rád a na kterém hodně pracuji. Na schůzce s panem Rutkovským jsme probrali nejen to, že Liberecký kraj ještě v letošním roce dofinancuje zbylé žádosti o dotace ve výši 3 mil. Kč, ale také jsme se domluvili na další spolupráci v pracovní skupině. Od příštího roku se totiž kola cyklodopravy zběsile roztočí.

Most v Poniklé souvisí s rekonstrukcí místní komunikace a svolané jednání pouze potvrdilo nutnost zachovat i přes komplikace pro občany při rekonstrukci stávající objízdné trasy.

Vláčky jsou od února můj denní chleba a odpolední jednání Herrnhuter Bahn v čele s panem Scholzem řešilo tak trochu smutné téma obnovy zrušených železničních tras.

V závěru dne jsem si ještě četl dlouhý dopis od nejmenovaného odboráře Českých drah na téma postupu Libereckého kraje, respektive společnosti KORID, při řešení neplnění smluvních podmínek na železnici. Zde oheň, síra, demagogie a zášť jasně zvítězily nad zdravým rozumem, objektivitou a reálným pohledem na věc. Cestující a potažmo Liberecký kraj prostě zajímá jediné, a to kvalita poskytovaných služeb. A tím jediným se řídíme.

Poměrně veselý a událostí plný den jsem završil ve své rodné obci, kde mě kromě řešení nekonečné údržby travních porostů, čekali i usměvaví občané plni elánu a chuti do další práce na zvelebování obce. Návrh na nepřetržitou provozní dobu na obecním kiosku zřejmě neprojde, ale je to určitě hodně zajímavý podnět J

ÚTERÝ

Trochu nedospalý a s lehkým tlakem v hlavě jsem již okolo šesté mezi automobily řízenými podobně naladěnými řidiči kličkoval vstříc plnění harmonogramu dalšího dne.

Rada kraje byla i tentokrát plná bodů týkajících se veřejných zakázek v oblasti dopravy, smluvního zajištění dopravní obslužnosti a spolupráce na budování odbavovacích systémů.

Následující jednání s paní náměstkyní Volfovou bylo dalším krůčkem k nastavení fungující správy evidence majetku a to doslova na všech frontách. Rock and roll a systém FAMA prostě není pr... žádná legrace.

Podnikatelský inkubátor je velký projekt a na jednání projektového týmu padala kromě zelené střechy, fotovoltaiky, úprav projektu a umístění vzduchotechniky i řada dalších témat. Odborníci napříč Libereckým krajem a dodavateli určitě dovedou projekt ke zdárnému konci.

Koncesní řízení na výběr firmy zajišťující provoz stravovacího centra je velmi složitý proces. V úterý jsme vyhodnotili výběrové řízení na firmu zajišťující tyto služby.

Společnost BUS Line nám sice v průběhu posledních let mnoho radosti neudělala, ale jednání se zástupcem firmy panem Vyskočilem bylo věcné, konstruktivní, ale hlavně rychlé. Ve světle informací z posledních dní se však jistému odstupu ubránit nelze.

Doprava a cestovní ruch, to zní hrdě. Společnost KORID již dlouhodobě pracuje na produktech veřejné dopravy souvisejících s cestovním ruchem. Doposud se o nich však příliš nevědělo… Pro další období proto připravujeme ve spolupráci s destinacemi cestovního ruchu komplexní „balíček“ zahrnující propagaci cyklobusů, turistických linek veřejné dopravy, nostalgických vlaků, speciálních turistických autobusů a vlaků. Cíl je jasný. Zkvalitnit nabídku a hlavně o ní dát všem vědět.

Na (skoro) plný plyn jsem přijel do Nového Oldřichova, kde jsem s paní starostkou dlouze probíral další projekty v rámci Svazku obcí Novoborska. Přestupy našich perspektivních fotbalových veteránů jsme sice nedohodli, ale další fungování Centra společných služeb ano.

Večer s mým sedmiletým chlapečkem mě trochu postavil na nohy a při podnětné debatě o umělé inteligenci a jejich hrozbách jsem si uvědomil, že časy se opravdu mění….

Dva dny, dvě stránky a jedeme dál J

STŘEDA

Hned po ránu jednání s našimi právníky. Ano, i spor o vodu odtékající z komunikace III. třídy se v našem státě může táhnout více jak deset let.

ČSAD Česká Lípa je dlouhé roky jedním z naprosto spolehlivých dopravců a jednání s panem Mahdalem řešilo naši další spolupráci.

Město Chrastava není jen pan senátor Canov, ale také paní místostarostka Václavíková, se kterou jsem řešil vstup města do destinace Lužické a Žitavské hory. Moc příjemné povídání, spousta nápadů a příslib další spolupráce. S paní místostarostou jsme se mimo jiné dohodli, že cestou expanze do Liberce prozatím nepůjdeme.

Jablonné v Podještědí je krásné historické město, kde se již více jak rok kope, hrabe, asfaltuje a bádá na archeologických nalezištích. Jednání s panem starostou Rýdlem a panem místostarostou Sadílkem mělo za cíl zajistit opravy objížďkami poškozených komunikací.

Hurá do Prysku, kde čas oponou trhnul, nebe se rozestoupilo a ukrajinští „dřevaři“ stihli během jednoho dne zničit půlku obecních lesních cest a veřejná prostranství k tomu. Praxe na Sibiři zřejmě zanechala své stopy.

ČTVRTEK

Ranní čtení novinových a internetových článků o větších, či menších lidských selhání v oblasti veřejné dopravy mi kromě dalších brázd ve tváři přineslo i poněkud zasmušilou náladu.

Setkání zastupitelů Starostů pro Liberecký kraj se celkem logicky točilo okolo aktuálních projednávaných bodů v zastupitelstvu Libereckého kraje a mediálních kauz.

Vyhlášení výsledků celostátního finále soutěže mladých cyklistů, které po 15 letech hostilo město Liberec bylo naplánováno na odpolední hodiny. Pro mě osobně bylo ještě spojeno s natáčením krajského magazínu a zpráv pro televizi RTM+. Na pár minut jsem se stal mediální hvězdou a po rekordně rychlém natočení příspěvků a upřeném (a velmi uvědomělém) pohledu do kamery jsme společně se všemi zúčastněnými předali všechny ceny mladých cyklistů. Nejzajímavějšími momenty bylo sledování práce vedoucích pedagogů, které mě utvrdilo v přesvědčení, že toto povolání je skutečně poslání. Nutno podotknout, že blesky v očích a pedagogickým vedením jsem byl v průběhu dvou hodin zasažen jen minimálně.

Sněm SLK v Bílém Kostele nad Nisou je vždy příjemným setkáním starostů a příznivců hnutí z celého kraje a i tentokrát tomu nebylo jinak.

PÁTEK

Důležitých událostí se v oblasti dopravy nashromáždilo tolik, že byla na pátek svolána, takříkajíc speciální tisková konference pouze k dopravě. Společně s panem hejtmanem jsme na terase budovy Krajského úřadu představili kromě rekonstrukce komunikací, uzavírek, zimní údržby komunikací i další, z mého pohledu tak trochu převratná, témata.

Změna koncepce ve výstavbě je jedním z nich. Liberecký kraj totiž převezme iniciativu ve výstavbě cyklostezek na území Libereckého kraje a zajistí procesy s tím spojené. Současný stav, kdy obce a města budují páteřní cyklotrasy, neumožňuje, abychom se v dohledné době dočkali ucelené sítě cyklostezek, a jsem rád, že jsme nalezli shodu v nutnosti tento stav změnit.

O dopravě v cestovním ruchu už jsem se zmínil a věřím, že již v příštím roce občané i návštěvníci Libereckého kraje změnu poznají.

Rychle, ale předpisově jsem se přemístil do Nového Boru, kde podnik Crystalex hostil jednání turistické destinace Lužické a Žitavské hory a členské schůze Svazku obcí Novoborska. Pozdě, ale přece jsem vstoupil do jednání, kterého se kromě starostek, starostů, podnikatelů a sportovců z Libereckého kraje zapojují i kolegyně a kolegové z ústecké strany Lužických hor. I na tomto jednání rezonovala mimo jiné témata z resortu dopravy a právě v překryvu všech oblastí vidím největší smysl naší spolupráce.

Večerní zkouška našeho divadelního spolku byla přehlídkou skutečně mistrovských hereckých výkonů a po našem festivalu Chrámfest ve skalním divadle očekávám řadu nabídek k angažmá v prestižních republikových souborech. Zvláště našemu dámskému osazenstvu jdou manželské scény v představení opravdu jako na prknech Národního divadla. Dlouholetý každodenní trénink komunikačních dovedností v domácnosti se prostě musí někde projevit. Besídka naší fotbalové gardy se kromě rozebírání fyzické a metodické přípravy na další sezónu nesla v duchu utužování kolektivu a nepublikovatelných rozhovorů.

SOBOTA

Den volna a střelecké soutěže Preškavský ostrostřelec. Zhruba padesát Preškaváků každoročně na střelnici prověří terče a široké okolí na místní střelecké soutěži. Mnozí z nás mužů se ve světle výsledků mohou obávat o své zdraví, neboť většina žen střílí velmi rychle a hlavně velmi přesně.

Odpoledne jsem rád přijal pozvání do Benešova u Semil na setkání rodáků a křest nového hasičského automobilu. Akci i pořízení vozidla podpořil Liberecký kraj. Z oficiálního setkání se nakonec stalo takřka sousedské povídání se spoustou zúčastněných a také sdělování zkušeností ze soutěže Vesnice roku. V Benešově to prostě žilo a moc mě mrzelo, že jsem musel pospíchat domů na slavnostní předávání cen našim kulometčíkům. Jistě nemusím zdůrazňovat, že se diskuze nad dírkami v terčích poněkud protáhla a hrdinské výkřiky o trénování na další ročník nebraly konce.

NEDĚLE

Stařecká nespavost způsobila, že již od šesti hodin sedím v kanceláři OÚ nad sepisováním těchto řádků. Ještě musím rychle dokončit přípravu na zítřejší zasedání zastupitelstva obce a už v 11 hodin na nás čeká další významná obecní akce.

Vyrážíme ku Praze na demonstraci Milion chvilek pro demokracii, kterou jsme tak trochu pojali jako společenskou událost spojenou s výletem do hlavního města. Vyjádřit podporu myšlenkám protestu proti stávající situaci v naší společnosti považuji za nutnost a nezbytnost a jsem moc rád, že se i občané Prysku na Letné objeví.

Tolik ze shrnutí trochu hektického týdne. Děkuji za Vaše přečtení, a pokud budete mít něco na srdci, tak se kdykoliv ozvěte.


Další článek MŮJ TÝDEN (nejen) NA KRAJI A V PRYSKU XIV

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.